Dịch thuật: Lão diện bì (Tiếu lâm quảng kí)

 

老面皮

          或问: “世间何物最硬?” : “石头与钢铁.” 其人曰: “石可碎, 铁可錾, 安得为硬? 以弟看来, 惟兄面上髭须最硬, 铁石总不如也.” 问其故, 答曰: “看老兄这副厚脸皮, 竟被他钻了出来.” 那有须者回嘲曰: “足下面皮更老, 这等硬须还钻不透!”

                           (笑林广记 形体部)

LÃO DIỆN BÌ

          Hoặc vấn: Thế gian hà vật tối ngạnh?” Viết: “Thạch đầu dữ cương thiết.” Kì nhân viết: “Thạch khả toái, thiết khả tạm, an đắc vi ngạnh? Dĩ đệ khán lai, duy huynh diện thượng tì tu tối ngạnh, thiết thạch tổng bất như dã.” Vấn kì cố, đáp viết: “Khán lão huynh giá phó hậu kiểm bì, cánh bị tha toản liễu xuất lai.” Na hữu tu giả hồi trào viết: “Túc hạ diện bì cánh lão, giá đẳng ngạnh tu hoàn toản bất thấu!”

                                                                   (Tiếu lâm quảng kí – Hình thể bộ)

DA MẶT DÀY

          Anh Giáp hỏi rằng: “Trên thế gian vật gì là cứng nhất?”. Anh Ất đáp rằng: “Đá và sắt là cứng nhất.” Anh Giáp nói: “Đá có thể vỡ, sắt có thể chạm khắc, sao mà cứng nhất được? Theo tiểu đệ thấy, phải tính là râu trên mặt của lão huynh là cứng nhất, sắt đá bì không lại.” Hỏi lí do, Anh Giáp nói rằng: “Xem da mặt của lão huynh dày thế kia mà còn bị râu xuyên thủng.” Anh Ất chế giễu rằng: “Da mặt của anh lại càng dày hơn nữa, râu cứng thế kia mà xuyên không thủng được.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Lão diện bì Hình thể bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 19/5/2022

Previous Post Next Post