Dịch thuật: Thoi đưa ngày tháng sương sao (35) (Bích Câu kì ngộ)

 

THOI ĐƯA NGÀY THÁNG SƯƠNG SAO (35)

Thoi đưa: Trong thơ văn cổ, để nói thời gian qua nhanh, người xưa thường dùng hình ảnh chiếc thoi đang dệt để ví.

          Trong Tăng quảng hiền văn 增廣賢文 có chép câu:

Quang âm tự tiễn, nhật nguyệt như thoa

光音似箭, 日月如梭

(Thời gian như tên bắn, ngày tháng tựa thoi đưa)

          Và trong Tam hiệp ngũ nghĩa 三侠五义 hồi thứ 71 của Thạch Ngọc Côn 石玉昆  đời Thanh có câu:

Thời quang nhẫm nhiễm, tuế nguyệt như thoa

时光荏苒, 岁月如梭

(Thời gian dần trôi, năm tháng như thoi đưa) 

          Sương sao: Tức “tinh sương” 星霜.

          Vị trí của sao theo mùa mà di chuyển; sương hàng năm gặp lạnh rơi xuống, vì thế “tinh sương” được dùng để chỉ năm tháng. Như trong bài từ Trích trích kim 滴滴金 của Án Thù 晏殊 đời Tống có câu:

Bất giác tinh sương mấn biên bạch, niệm thời quang kham tích

不觉星霜鬓边白, 念时光堪惜

(Bất giác năm tháng qua đi tóc mai đã trắng, nghĩ đến thời gian mà tiếc nuối)

          Và trong bài Tuế vãn lữ vọng 岁晚旅望 của Bạch Cư Dị 白居易 có câu:

Triêu lai mộ khứ tinh sương hoán

Âm thảm dương thư khí tự khiên

朝来暮去星霜换

阴惨阳舒气序牵

(Sớm đến chiều đi năm tháng đổi thay

Âm buồn dương vui khí hậu nối tiếp nhau)

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%9F%E9%9C%9C/1732358

Thoi đưa ngày tháng sương sao

Ngô vừa rụng lá, lại đào nẩy hoa

(Bích Câu kì ngộ: 35- 36)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 25/5/2022

Previous Post Next Post