Dịch thuật: Người đi đường và con gấu

 

NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG VÀ CON GẤU

          Có hai người một cao một lùn, họ là đôi bạn đối với nhau cực kì tốt. Ngày nọ, hai người hẹn nhau cùng ra ngoài đi dạo, lưng vác túi, hớn hở đi trên đường.

          Lúc đi qua một khúc sông, hai người tay nắm tay, giúp nhau bước qua trong mực nước đến ngang lưng. Sau khi đến bờ, anh cao nói rằng:

          - Nước sâu như thế, chúng ta giúp nhau, đó mới là bạn bè chân chính.

          Lúc vượt qua núi cao, hai người dìu nhau, bước trên đường gập ghềnh. Anh cao nói rằng:

          - Đường núi hiểm trở như thế, chúng ta vẫn giúp nhau, đó mới là tình hữu nghị chân chính.

          Khi hai người đi xuyên qua một khu rừng, đột nhiên một con gấu lớn xồ ra, hai người thất kinh kêu lên. Trong tình huống khẩn cấp, người cao nhảy lên nắm được cành cây, phút chốc đã leo lên được cây to. Anh lùn không với được nhánh cây, vội hỏi:

          - Làm sao bây giờ? Tôi leo lên lên không được.

          Anh cao nghĩ bụng: “Kệ anh thôi”

          Nghĩ như thế, bèn vội vàng nấp trong đám lá dày.

         Gấu đuổi tới, lấy sức rung cây. Rễ cây đâm rất sâu, cây không hề lay chuyển, gấu thở hơi ra, đành thôi, sau đó nó chuyển thân hướng đến anh lùn.

          Anh lùn lấy hết sức chạy, nhưng gấu đã đuổi tới, nó rống lên một tiếng lớn nhảy bổ đến anh lùn, đột nhiên, anh lùn ngã lăn ra đất, nín thở giả vờ chết.

          Gấu đến trước mặt anh lùn, ngửi qua rồi thở một tiếng, lắc lư bỏ đi.

          Hoá ra, gấu trước giờ không ăn thịt người chết, tuyệt đối không đụng đến tử thi.

          Anh cao nấp trên cây, thấy tình hình đó vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy con gấu đi xa, anh ta mới vội tụt xuống.

          Anh cao đỡ anh lùn ngồi dậy, hỏi:

          - Thế nào, không sao chứ? Nè! Con gấu đó nói nhỏ bên tai anh những gì?

          Anh lùn níu lấy cánh tay đỡ của anh cao nói rằng:

          - Gấu nói với tôi, sau này tuyệt đối chớ có đi cùng với kẻ không cùng chung hoạn nạn với mình.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 25/5/2022

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post