Dịch thuật: Nguồn gốc "thương nhân"

 

 NGUỒN GỐC “THƯƠNG NHÂN” 

          Người hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá gọi là “thương nhân” 商人, xưng vị này từ đâu mà ra?

          Tại xã hội nguyên thuỷ hậu kì, xuất hiện hoạt động trao đổi, dùng vật đổi lấy vật. Đến đời Hạ, xã hội phân ra một bộ phận người chuyên theo việc trao đổi đồ vật. Khoảng năm 1000 trước công nguyên, thủ lĩnh tộc Thương ở hạ du Hoàng hà là Vương Hợi 王亥 thông minh đa mưu, rất giỏi làm ăn, thường thống lĩnh rất nhiều nô lệ, gióng xe trâu đến bờ bắc Hoàng hà mua bán làm ăn.

          Đến thời ông Thang , hậu duệ tộc Thương, thủ công nghiệp của tộc Thương đã tương đối phát triển, đặc biệt là ngành dệt, màu sắc và hoa văn phẩm chủng hơn các tộc khác. Nhằm làm suy yếu quốc lực của nhà Hạ, ông Thang bèn tổ chức phụ nữ dệt vải, đem đổi lấy lương thực và tài phú của nhà Hạ, lấy mậu dịch làm vũ khí đấu tranh chính trị, cuối cùng diệt kẻ thống trị đời Hạ là Hạ Kiệt 夏桀, kiến lập triều Thương .

          Từ sau khi Vũ Vương 武王 phạt Trụ , Ân Thương diệt vong, địa vị của người tộc Thương vô cùng thấp, quý tộc của tộc Thương đã quen với cuộc sống xa xỉ, bèn sôi nổi gầy dựng lại nghiệp cũ, họ đi mua bán khắp nơi. Do bởi những người theo hoạt động mua bán này, đa số là di dân của đời Thương, cho nên được người đời gọi họ là “thương nhân” 商人.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 03/5/2022

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3.000 个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post