Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tiêu (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ TIÊU 

Về nguồn gốc họ (tính) Tiêu chủ yếu có 3 thuyết.

1- Xuất phát từ Thần Nông thị 神农氏 thời thượng cổ, lấy nước làm họ (thị)

          Sau khi Chu Vũ Vương 周武王 lập quốc, phong con cháu Thần Nông nơi đất Tiêu (nay là Tiêu thành 焦城 huyện Thiểm Nam 河南), kiếp lập nước Tiêu , sau con cháu lấy nước làm họ, chính là Tiêu thị 焦氏.

2- Xuất phát từ họ (tính) Cơ , lấy nước làm họ (thị)

          Thời Chu, có nước Tiêu chư hầu quốc của người cùng họ trong vương thất, sau bị nước Tấn diệt, nguyên vương tộc nước Tiêu đều lấy tên nước là “Tiêu” làm họ.

3- Trong dân tộc thiểu số ở Nam Trung 南中thời cổ (nay là phía nam Đại Độ hà 大渡河 ở Tứ Xuyên 四川 và hai tỉnh Vân Nam 云南, Quý Châu 贵鯚州) có họ Tiêu .

Họ Tiêu ước khoảng 0.10% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị thứ 128. Giang Tây 江西có nhiều họ Tiêu. 

Danh nhân các đời

          Thời Tây Hán có Dịch học danh sư Tiêu Diên Thọ 焦延寿. Thời Tam Quốc, nước Nguỵ có ẩn sĩ Tiêu Tiên 焦先. Thời Nam Bắc Triều nhà Lương có họa gia Tiêu Bảo Nguyện 焦宝愿. Thời Đường có Tiêu Toại 焦遂, một trong “ẩm trung bát tiên” 饮中八仙. Thời Minh có Trạng nguyên Tiêu Hoành 焦竑, Thám hoa Tiêu Thắng 焦胜. Thời Thanh có triết họ gia, số học gia, hí khúc lí luận gia Tiêu Tuần 焦循.

Chú của người dịch

1- Ẩm trung bát tiên 饮中八仙: Chỉ tám vị danh sĩ ham thích rượu thời Đường, đó là:

          Hạ Tri Chương 贺知章, Nhữ Dương Vương Lí Tấn 汝阳王李琎, Lí Thích Chi 李适之, Thôi Tông Chi 崔宗之, Tô Tấn 苏晋, Lí Bạch 李白, Trương Húc 张旭, Tiêu Toại 焦遂.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 07/5/2022

Nguyên tác Trung văn

TIÊU TÍNH UYÊN NGUYÊN

焦姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post