Dịch thuật: Bà lão có sinh thần bát tự giống Từ Hi

BÀ LÃO CÓ SINH THẦN BÁT TỰ GIỐNG TỪ HI

          Khi Quang Tự làm hoàng đế, Từ Hi Thái Hậu 慈禧太后 buông rèm thính chính, khỏi phải nói, rất là uy phong.

          Tại thành Dương Châu 扬州có một bà lão ăn mày, có sinh thần bát tự 生辰八字 (1)  giống hệt Từ Hi, cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thế là bà lão trong lòng không phục: Sinh thần bát tự giống nhau, không khác chút nào, tại sao Từ Hi làm Thái Hậu, còn mình lại phải đi ăn xin?

          Bà lão tìm đến ông thầy rất nổi tiếng nơi đó là Lâm Bán Tiên 林半仙, nhờ ông tìm thử khác nhau chỗ nào.

          Lâm Bán Tiên nói rằng:

          - Giống nhau là, người sinh ra lúc gà trống gáy, nhưng vận mệnh lại rất khác nhau! Bởi vì gà trống gáy phải ba gáy tiếng: ò ó o ….. lúc gà vừa mới vươn cao cổ, khí rất vượng đang lên. Loại người này leo cao, có số làm quan cưỡi ngựa ngồi kiệu, hưởng thụ vinh hoa phú quý.

         Người nào  ….. vào lúc cổ gà nằm ngang, khí bình, nhìn chung là loại người bình thường, phải dựa vào lao động để có cơm ăn, cần kiệm qua ngày.

          Còn người nào ….. vào lúc gà thu cổ lại. đầu chúc xuống, khí giáng xuống. Loại người này số mệnh phải chịu khổ cực, lưu li thất sở.

          Bà lão nghe qua, như hiểu mà không phải hiểu. Lâm Bán Pha lại nói:

         - Từ Hi lão phật gia là người sinh ra lúc gà vừa mới vươn cao cổ gáy, khí vượng đang lên, cho nên làm Thái hậu. Còn bà, sinh ra lúc gà gáy xong, khí giáng xuống, lúc bấy giờ khí đã hết, không còn sức, cho nên không tránh được phải đi ăn xin. Bà phải chịu số mệnh vậy!

Chú của người dịch:

1- Sinh thần bát tự 生辰八字: Gọi tắt là “bát tự” 八字, chỉ năm tháng ngày giờ âm lịch của một người lúc sinh ra. Năm tháng ngày giờ có 4 cột, mỗi cột 2 chữ tính theo can chi, ví dụ năm Nhâm Dần, tháng Đinh Tị, ngày Mậu Ngọ, giờ Bính Thân … tổng cộng 8 chữ, nên gọi là “sinh thần bát tự”.

                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 06/5/2022

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7206.html

Previous Post Next Post