Dịch thuật: Chứa kho vàng cúc, chất từng tiền sen (30) (Bích Câu kì ngộ)

 

CHỨA KHO VÀNG CÚC, CHẤT TỪNG TIỀN SEN (30)

Tiền sen: Tức hà tiền 荷錢/荷钱: Lá sen non mới mọc ra có hình dạng giống tiền đồng nên được gọi là hà tiền”. Triệu Trường Khanh 赵长卿 đời Tống trong bài Triều trung thố 朝中措có câu:

Hà tiền phù thuý điểm tiền khê

Mai vũ nhật trường thời

荷钱浮翠点前溪

梅雨日长时

(Lá sen non nổi xanh trên mặt nước điểm xuyết cho khe suối phía trước

Mưa mai lúc ngày Hạ chí)

          Uông Dương 汪洋 trong bài Tây hồ tức sự 西湖即事 cũng có viết:

Thạch lan nhiễu thuỷ tự thê thanh

Kỉ điểm hà tiền nhậm ý sinh

石栏绕水自凄清

几点荷钱任意生

(Lan can đá vây quanh hồ nước mang vẻ u buồn

Mấy lá sen non mặc tình mọc lên điểm xuyết)

          Và Lí Ngư 李渔 đời Minh trong bài Nhàn tình ngẫu kí – Phù cừ 闲情偶记  - 芙蕖:

Tự hà tiền xuất thuỷ chi nhật, tiện vi điểm xuyết lục ba. Cập kì hành diệp kí sinh, tắc hựu nhật cao nhất nhật, nhật thướng nhất nghiên...

          自荷钱出水之日, 便为点缀绿波. 及其茎叶既生, 则又日高一日, 日上日妍.

          (Từ ngày lá sen non mọc lên trên mặt nước, nó đã điểm xuyết cho sóng nước xanh. Đến khi cuống và lá lớn lên, nó càng ngày càng cao, mỗi ngày mọc vươn lên nó càng ngày càng đẹp ...)

http://www.zaoju6.com/%E8%8D%B7%E9%92%B1_ci/

Trong Chinh phụ ngâm bản Hán văn của Đặng Trần Côn có câu:

Bất giác hà tiền dĩ tam chú (câu 169)

不覺荷錢已三鑄

          Trong bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân bình Tôn Thất Lương, câu này được diễn Nôm là:

Tiền sen này đã nẩy là ba (câu 150)

          Theo ý riêng, câu 30 trong Bích Câu kì ngộ, ở vế sau là “tiền sen”, nên vế trước dùng “vàng cúc”, mượn hoa cúc để chỉ thỏi vàng.

Của chung huy hoắc đâu bằng

Chứa kho vàng cúc, chất từng tiền sen

(Bích Câu kì ngộ: 29- 30)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 18/5/2022

Previous Post Next Post