Câu đối: Trúc thuý tùng thanh yêu mặc khách .....

 

竹翠松青邀墨客

桃紅柳綠迓騷人 

Trúc thuý tùng thanh yêu mặc khách

Đào hồng liễu lục nhạ tao nhân

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 27/5/2022

Previous Post Next Post