Câu đối: Đông bích phẩm trà ngâm Bắc phú .....


東壁品茶吟北賦

西軒賞月誦南詩 

Đông bích phẩm trà ngâm Bắc phú

Tây hiên thưởng nguyệt tụng Nam thi 

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 16/5/2022

Previous Post Next Post