Câu đối: Nguyệt bạch phong thanh, giang thượng phiếm du chu nhất diệp .....

 


月白風清江上泛遊舟一葉

香濃氣郁圃中種樹蕙三行

Nguyệt bạch phong thanh, giang thượng phiếm du chu nhất diệp

Hương nùng khí úc, phố trung chủng thụ huệ tam hàng

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                  Quy Nhơn 15/5/2022

 

Previous Post Next Post