Dịch thuật: Vô sở uý cụ (Thành ngữ cố sự)

 

VÔ SỞ UÝ CỤ

无所畏惧

KHÔNG HỀ BIẾT SỢ 

Giải thích: Hình dung thứ gì cũng không sợ.

Xuất xứ: Tấn. Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Nguỵ thư – Đổng Thiệu truyện三国志 - 魏书 - 董绍传.

          Thời Nam Bắc Triều, Bắc Nguỵ có một người tên Đổng Thiệu 董绍, tinh thông thi từ, lại có phong độ nghi thái. Năm nọ, thành Dự Châu 豫州 có người phát động bạo loạn, hoàng thượng mệnh cho Đổng Thiệu đi vỗ yên. Đổng Thiệu đến Thượng Thái 上蔡, lại gặp phải đội quân Nam triều tập kích, bị bắt áp giải đến Giang Đông 江东. Lương Vũ Đế Tiêu Diễn 梁武帝萧衍nghe nói Đổng Thiệu rất có tài năng, bèn phái người đi khuyên, nói rằng:

          - Ông là trung thần của quốc gia, là con hiếu trong nhà, hiện do ông lựa chọn ở lại hay ra đi.

          Đổng Thiệu đáp rằng:

          - Mẹ già đang ở Lạc Dương 洛阳, tôi không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể là đi về.

          Tiêu Diễn lại phái quan chủ thư là Hoắc Linh Siêu 霍灵超 nói với Đổng Thiệu:

          - Lần này tiễn ông ra về, hi vọng thông qua sự cố gắng của ông để hai nước trở lại những ngày tốt đẹp, khiến bách tính an cư lạc nghiệp.

          Đổng Thiệu về đến nước mình, hoàng đế Thế Tông 世宗tuy an ủi ông, nhưng lại không đồng ý hai nước giao hảo.

          Về sau, Tiêu Bảo Di 萧宝夤 tại Trường An 长安 tạo phản. Đổng Thiệu dâng tấu, hi vọng có thể thống soái binh mã đi đánh dẹp. Trong bản tấu nói rằng:

          Thần sẽ thống soái 3000 người mù đất Ba , tiêu diệt toàn bộ phản quân.

          Túc Tông xem qua bản tấu của Đổng Thiệu, nói với thái giám Từ Thiệu 徐绍 (1) bên cạnh:

          - Những người đất Ba là đều mù thật à?

          Từ Thiệu nói với Túc Tông rằng:

          - Đó là hào ngôn tráng ngữ của Đổng Thiệu, ý nói những người đất Ba đó vô cùng kiêu dũng hung hãn, gặp quân địch không hề biết sợ (vô sở uý cụ), từng người từng người đều phấn dũng giết địch, hoàn toàn không phải là mù.

          Túc Tông nghe qua cười lớn, hạ lệnh để Đổng Thiệu lập tức đi chính phạt phản quân.

Chú của người dịch:

1- Theo tư liệu mạng, đầu thời Túc Tông 肃宗, Tiêu Bảo Di 萧宝夤làm phản, Đổng Thiệu 董绍 dâng tấu xin đi đánh dẹp, có nói đến người mù ở đất Ba . Túc Tông nói với quan Hoàng môn là Từ Hột 黄门徐纥, không phải Từ Thiệu 徐绍 như trong nguyên tác.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/4/2022

Nguyên tác Trung văn

VÔ SỞ UÝ CỤ

无所畏惧

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post