Dịch thuật: Sinh tử tự nhiên (Đạo kinh cố sự)

 

SINH TỬ TỰ NHIÊN 

          Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经.

          Học trò của Dương Chu 杨朱là Mạnh Tôn Dương 孟孙阳hỏi Dương Chu:

          - Giả như có một người muốn thông qua việc yêu quý sinh mệnh, mến tiếc thân thể để cầu bất tử, có thể thực hiện được chăng?

          Dương Chu đáp rằng:

          - Con người không có đạo lí bất tử. Sinh mệnh con người không phải nhân vì anh yêu quý nó mà nó có thể trường sinh bất lão, thân thể con người cũng không phải vì mến tiếc nó mà nó có thể mạnh khoẻ trường thọ. Huống hồ, trường sinh bất lão có ích gì? Tình cảm con người cùng với sự yêu ghét, xưa với nay không có hai loại; thân thể an nguy, xưa với nay không có hai loại; thế sự buồn vui, xưa với nay không có hai loại; xã hội biến đổi, thái bình và hỗn loạn, xưa với nay cũng không có hai loại. Mọi sự tình đều đã nghe, đã thấy, đã trải qua, đời người trăm năm còn hiềm là quá dài, huống hồ trường sinh còn phải chịu nhiều thống khổ và phiền não!

          Mạnh Tôn Dương nói rằng:

          - Nếu nói như thế, thì chết sớm hơn sống lâu, cho nên lên núi dao, xuống biển lửa chính là sự lựa chọn tốt nhất.

          Dương Chu nói rằng:

          - Không phải như thế, Con người sinh ra thì nên nghe theo nó, thoả mãn với mọi dục vọng của nó, cho đến lúc nó tự nhiên tử vong. Con người lúc sắp tử vong, cũng nên thuận theo tự nhiên, khi nào chết không cần phải quản, cho đến lúc sinh mệnh kết thúc. Không có gì mà không thể vứt bỏ, không có gì mà không thể bỏ mặc, hà tất vì sự ngắn dài của thọ mệnh mà lo lắng?

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 13/4/2022

Nguyên tác Trung văn

SINH TỬ TỰ NHIÊN

生子自然

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post