Dịch thuật: Đồ long (Thường dụng điển cố)

 

ĐỒ LONG

屠龙

          Ví kĩ thuật cao minh, nhưng không thực dụng.

Điển xuất từ Trang Tử  – Liệt Ngự Khấu 庄子 - 列御寇

          Tương truyền vào thời cổ có một người tên Chu Bình Mạn 朱洴曼, theo Chi Li Ích 支离益 học kĩ thuật giết rồng, tốn cả ngàn vàng, sau ba năm học xong lại không có chỗ để sử dụng.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 02/4/2022

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005

Phụ lục của người dịch

Trong Trang Tử – Liệt Ngự Khấu 庄子 - 列御寇 có đoạn:

          Chu Bình Mạn học đồ long vu Chi Li Ích, đạn thiên kim chi gia, tam niên kĩ thành nhi vô sở dụng kì xảo.

          朱泙漫学屠龙于支离益, 单千金之家, 三年技成而无所用其巧.

          (Chu Bình Mạn hướng đến Chi Li Ích học kĩ thuật giết rồng, hao tốn gia sản đến cả ngàn vàng, sau ba năm học thành nhưng lại không có cơ hội để thi triển kĩ thuật đó)

https://www.thn21.com/wen/famous/hdnj/zuangzi032.html

 

Previous Post Next Post