Dịch thuật: Khấu Chuẩn (tiếp theo kì 4 - hết) (Hổ chi uy)

 

KHẤU CHUẨN

( tiếp theo kì 4 - hết) 

          Tin Khấu Chuẩn bị biếm chấn động cả trong triều ngoài nội, bách tính ở kinh sư tấp nập nghị luận:

          - Muốn thiên hạ được an ninh, phải nhổ cái đinh trong mắt. Muốn thiên hạ được tốt, chẳng bằng triệu Khấu lão về.

          Từ đó, Chu Hoài Chính lo lắng cho vận mệnh: ngồi đợi chết chẳng bằng ra tay trước thì hơn. Ông mưu định tôn Chân Tông làm Thái thượng hoàng, lập thái tử là hoàng đế, phế Lưu hoàng hậu, tru sát Đinh Vị, đưa Khấu Chuẩn trở lại làm Tể tướng.

          Kế hoạch của Chu Hoài Chính bị Khách sảnh sứ Dương Sùng Huân 客省使杨崇勋 biết được, báo lại với Đinh Vị.

          Đinh Vị sợ đến mức sắc mặt như sắc đất, trong đêm, Đinh Vị ngồi xe phụ nữ, dẫn Dương Sùng Huân bí mật đi tìm Tào Lợi Dụng 曹利用 bàn đối sách. Tào Lợi Dụng đem tin đó nói lại với Lưu hoàng hậu, Lưu hoàng hậu nghiến răng trợn mắt, quyết tâm giết Chu Hoài Chính.

          Ngày hôm sau, Chân Tông cho lui tả hữu, chậm rãi đi bộ nơi hậu hoa viên trong cung.

          Chu Hoài Chính giấu con dao trong người, đến trước mặt hoàng đế, quỳ xuống khóc, nói rằng:

          - Bệ hà trước đó đã đồng ý đại kế cho xã tắc, nay đã qua một tháng hơn, làm sao lại phản hối? Lẽ nào có sự hoài nghi, xin chuẩn cho thần mổ lấy tim thần để tỏ lòng trung.

          Nói xong, Chu Hoài Chính rút dao ra, rạch nơi ngực, ngã quỵ trên vũng máu.

          Chân Tông chứng tê bại đột nhiên tái phát, không cách nào cử động, Các thị vệ chạy tới, dìu Chân Tông về cung.

          Lưu hoàng hậu hạ lệnh trói Chu Hoài Chính giam vào ngục, mệnh cho Tuyên Huy Bắc viện sứ Tào Vĩ 宣徽北院使曹玮thẩm tra. Chu Hoài Chính sau khi cung khai bị chém đầu. Từ đó, Lưu hoàng hậu càng sủng tín Đinh Vị, biếm Khấu Chuẩn làm Thái thường khanh 太常卿, nắm giữ việc tế tự tông miếu.

          Chân Tông bệnh nặng, không cách nào liệu sự. Lưu hoàng hậu nguỵ tạo thánh chỉ, biếm Khấu Chuẩn đến một nơi thật xa.

          Quan Trung thư sảnh Lí Địch 中书省李迪 đối với sự việc đó vô cùng bất mãn, trước mặt chất vấn Đinh Vị

        - Thánh chỉ trước đây không có chữ “viễn”, tại sao biếm Khấu Chuẩn đến vùng biên viễn?

          Đinh Vị vu Lí Địch “phạm hỗ tương y phụ tội” 犯互相依附罪 (phạm vào tội thông đồng với nhau), biếm Lí Địch làm Hành Châu đoàn luyện phó sứ 衡州团练副使.

          Khấu Chuẩn tuổi đã qua hoa giáp, thân ở Lôi Châu 雷州xa xôi, nhớ lại chuyện đã qua, lớn tiếng than hoạn đồ gian nan hiểm ác. Ông từng viết bài Cảm hứng 感兴:  

Ức tích Kim Môn sơ xạ sách

Nhất nhật thanh hoa huyên cửu mạch

Thiếu niên đắc chí xuất phong trần

Tự vi thanh vân vô sở cách

Chủ thượng luân tài đăng quế đường

Thần kinh tiến trật bôn thù phương

Mặc thụ đồng chương cánh hà dụng

Ba vân chướng vũ đồ hoang lương

Hữu thời ách uyển sinh vưu đoan

Nho thư độc tận do cơ hàn

Trượng phu ý khí đáo như thử

Tao đầu không ca hành lộ nan

忆昔金门初射策

一日声华喧九陌

少年得志出风尘

自为青云无所隔

主上抡才登桂堂

神京进秩奔殊方

墨绶铜章竟何用

巴云瘴雨徒荒凉

有时扼腕生忧端

儒书读尽犹饥寒

丈夫意气到如此

搔首空歌行路难

(Nhớ năm xưa từng tại Kim Môn ứng thí

Rồi có được ngày tiếng tăm vinh diệu huyên náo cả phố phường

Thiếu niên đắc chí vượt ra khỏi phong trần

Tự cho đường mây không hề cách trở

Chúa thượng tuyển chọn nhân tài được vào chốn quế đường

Nơi đế kinh tiên thăng quan chức đi đến phương xa

Dây thao ấn đồng rốt cuộc có ích gì

Mây nơi đất Ba có mưa kèm chướng khí, chỉ mỗi thê lương

Có lúc ưu phiền nảy sinh, nắm lấy cổ tay mà than thở

Sách Nho đọc hết mà vẫn cơ hàn

Trượng phu ý khí đến mức như thế này

 Chỉ biết gãi đầu cất tiếng ca suông “hành lộ nan”)

          Đinh Vị từ sau khi gạt bỏ được đại thần chính trực Lí Địch, càng tăng thêm lòng ham muốn, dẫn đến sự căm ghét của quan dân kinh thành. Tháng 6 năm Càn Hưng 乾兴 nguyên niên, Đinh Vị tự ý sửa đổi kế hoạch xây dựng Hoàng Lăng 皇陵, bị tội nên bị bãi miễn. Chẳng bao lâu, triều đình tra ra ông ta câu kết với nữ đạo sĩ Lưu Đức Diệu 刘德妙 mắc tội khi quân, nên đã biếm ông ta làm Nhai Châu Tư hộ Tham quân 崖州司户参军.

          Đinh Vị giữa đường đi ngang qua Lôi Châu, đưa mắt nhìn quanh chẳng có ai thân thích. Trải qua đoạn đường dài bạt thiệp, nhọc lòng tốn sức, muốn tạm ở lại Lôi Châu mấy ngày. Gia bộc của Khấu Chuẩn và nha dịch Lôi Châu biết tin Đinh Vị tới, tranh nhau muốn giết Đinh Vị. Khấu Chuẩn đại nộ, đem gia bộc cùng nha dịch nhốt lại trong phủ, cho ăn uống cờ bạc.

          Khấu Chuẩn sai người bưng một đầu dê hấp đưa ra biên cảnh Lôi Châu, giao cho Đinh Vị, biểu đạt ý cự tuyệt ngoài cửa không cho tiến vào.

          Năm 1023, Khấu Chuẩn ngã bệnh nằm trên giường, ông lấy Bệnh trung thư 病中书 làm đề, viết ra bài thơ gặp phải cảnh ngộ:

Đa bệnh tương kinh niên

Phùng nghinh cố bất năng

Thư duy khan dược lục

Khách chỉ đãi y tăng

Tráng chí tiêu như tuyết

U hoài lãnh tự băng

Quận trai phong vũ hậu

Vô thuỵ đối hàn đăng

多病将经年

逢迎故不能

书惟看药录

客只待医僧

壮志销如雪

幽怀冷似冰

郡斋风雨后

无睡对寒灯

(Sắp đã đầy năm mang nhiều bệnh

Nên không thể nào nghinh tiếp

Sách đọc hết thảy là sách thuốc

Khách đến chỉ toàn là y tăng

Tráng chí tiêu mòn như tuyết tan

Nỗi lòng lạnh tựa giá băng

Chốn công đường sau cơn mưa gió

Không ngủ được chỉ đối mặt với ngọn đèn hiu hắt)

          Tháng 9, Khấu Chuẩn 63 tuổi đi trọn đường đời gập ghềnh trắc trở. Chẳng bao lâu, chiếu thư Tống Nhân Tông đề thăng Khấu Chuẩn làm Hành Châu Tư mã 衡州司马ban đến. Vợ Khấu Chuẩn là Tống thị 宋氏xin quy táng ông nơi tây kinh Lạc Dương 洛阳. Tống Nhân Tông chuẩn y.

          Linh xa Khấu Chuẩn đi lên phía bắc về Lạc Dương, quan dân dọc đường khóc bái, bên đường cắm đầy cành trúc, treo tế vật tiền giấy . Một tháng sau, cành trúc mọc lên búp măng. Mọi người bảo rằng đó là do Khấu Chuẩn cảm hoá mà sinh ra. Mọi người lập đền thờ Khấu Chuẩn, theo thời mà tế bái. Tại Lôi Châu có “Trúc Lâm Khấu Công Từ” 竹林寇公祠.

          Năm 1033, Tống Nhân Tông truy thụ Khấu Chuẩn là Trung thư lệnh 中书令, thuỵ hiệu Trung Mẫn 忠愍.    (hết)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 29/4/2022

Nguyên tác

KHẤU CHUẨN

寇准

Trong quyển

HỔ CHI UY

虎之威

Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post