Dịch thuật: Chước bất chước hề bồ đào tửu (466) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 CHƯỚC BẤT CHƯỚC HỀ BỒ ĐÀO TỬU (466)

酌不酌兮葡萄酒

Rót rượu nhưng không phải rót rượu bồ đào

          Câu này mượn điển từ bài Lương Châu từ凉州词 của Vương Hàn王翰. Vương Hàn 王翰 thời Đường có 2 bài Lương Châu từ 凉州词 rất nổi tiếng, bài thứ 1 viết rằng:

Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu

Kỉ lai chinh chiến kỉ nhân hồi

葡萄美酒夜光杯

欲饮琵琶马上催

醉卧沙场君莫笑

古来征战几人回

(Rượu bồ đào rót trong chén dạ quang

Định uống thì có tiếng tì bà trên lưng ngựa giục ra trận

Nếu tôi có say nằm nơi chiến trường anh cũng chớ có chê cười

Bởi xưa nay trong cuộc chiến chinh mấy ai được bình yên trở về)

http://www.exam58.com/tllsjx/856.html

Cả câu ý nói chiến tranh đã dứt, chinh phu đã về, không còn phải ra chiến trận nữa.

Câu 466, ở bản Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm không có câu diễn Nôm tương ứng.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 29/4/2022

Previous Post Next Post