Dịch thuật: Khấu Chuẩn (kì 4) (Hổ chi uy)

 

KHẤU CHUẨN

( kì 4)

TIẾN CỬ SAI ĐINH VỊ

CHUYỆN CŨ KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU

          Khấu Chuẩn 寇准 thích đề bạt người có tài hoa. Tam ti sứ Đinh Vị 三司使丁谓, tự Vị Chi 谓之, người Tô Châu 苏州, lanh lợi hơn người, bài văn trên ngàn chữ, chỉ xem qua một lần là có thể thuộc. Khi ông làm Tam ti sứ, văn thư vừa nhiều vừa phức tạp, nhìn chung quan viên đối với công việc đó cảm thấy đau đầu, ông thì ngược lại xử lí rất nhanh chóng.

          Đinh Vị thích làm thơ, tinh thông hội hoạ, đánh cờ, âm luật. Mỗi khi rảnh rỗi, triệu tập bạn bè, hoặc đánh đàn, hoặc đánh cờ, làm thơ phú, hội hoạ, với người có tài nghệ cao, thì Đinh Vị đứng đầu.

          Khi Lí Hãng 李沆làm Tể tướng, Khấu Chuẩn ra sức đề cử Đinh Vị, Khấu Chuẩn nói với Lí Hãng rằng:

          - Đinh Vị đại tài, có thể gánh vác được việc quan trọng.

          Lí Hãng nói rằng:

          - Con người Đinh Vị giảo hoạt a dua siểm nịnh, có tài nhưng không có đức, há có thể trọng dụng!

          - Đinh Vị tài hoa xuất chúng, sao có thể khuất thân làm một chức nhỏ được?

          - Ngày tháng lâu dài sẽ thấy rõ lòng người, sớm muộn gì cũng có ngày ông hiểu được ông ta.

          Khấu Chuẩn tôn trọng Lí Hãng, không tranh luận nữa.

          Do bởi nhận được sự đề cử của Khấu Chuẩn, thanh danh của Đinh Vị nhanh chóng lớn mạnh. Về sau, Đinh Vị thăng đến chức Tham tri chính sự 参知政事, có thể tham dự đại sự triều chính. Đối với sự đề cử của Khấu Chuẩn, Đinh Vị vô cùng cảm kích, mặt luôn tươi cười, tìm cách lấy lòng. Một lần nọ, văn võ đại thần yến tiệc ở Trung thư sảnh, gõ trống ca hát, chén qua li lại, Khấu Chuẩn vui vẻ trong lòng. Uống nhiều, trong phút chốc không cẩn thận, canh dính nơi râu, khiến mọi người cười lên.

          Đinh Vị từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đến bên cạnh Khấu Chuẩn, lấy áo bào mới của mình chùi bộ râu của Khấu Chuẩn. Mọi người ngơ ngác, trong gian phòng không có tiếng động. Khấu Chuẩn phút chốc tỉnh rượu, nhìn Đinh Vị.

          Mọi người đều biết Khấu Chuẩn bình sinh ghét nhất kẻ nịnh hót, nay họ muốn thấy Khấu Chuẩn đối đãi Đinh Vị, người mà ân cần với ông.

          Đinh Vị vô cùng lung túng, hi vọng Khấu Chuẩn sẽ nói giúp ông vài lời để lấy lại thể diện.

          Nhưng, Khấu Chuẩn phúng thích rằng:

          - Ông nay đường đường là Tham chính đại nhân, lại chùi râu cho ta.

          Câu nói đó khiến Đinh Vị đơ người. Từ đó, Đinh Vị kết oán thù với Khấu Chuẩn.

          Tháng 6 năm 1020, Chân Tông bị tê bại, trong lòng u uất. Chân Tông không cách nào ngồi dậy, thường nằm trên đùi đông cung đại thần Chu Hoài Chính 周怀政, Chân Tông có lòng muốn truyền ngôi cho thái tử. Chu Hoài Chính đem tâm ý của Chân Tông nói lại với Khấu Chuẩn.

          Sau khi Chân Tông bệnh nặng, quốc gia đại sự do hoàng hậu Lưu thị quyết định. Đinh Vị trăm phương ngàn kế câu kết với Lưu thị, xuất mưu hoạch sách, quyền lực ngày càng lớn. Thái tử không phải là con của Lưu thị, Lưu thị và Đinh Vị đều không muốn để thái tử lên ngôi.

         Một lần nọ, Chân Tông triệu kiến Khấu Chuẩn, cùng với ông thương lượng việc lập thái tử.

          Khấu Chuẩn nói rằng:

          - Lập hoàng thái tử là việc mà vạn dân mong đợi, xin hoàng thượng lấy xã tắc làm trọng, truyền hoàng vị cho thái tử, chọn những đại thần có năng lực phò tá. Không thể tin những kẻ xu nịnh như Đinh Vị 丁谓, Tiền Duy Diễn 钱惟演. Bọn họ làm loạn triều chính, giang sơn Đại Tống có thể bị huỷ trong tay bọn chúng.

          Chân Tông gật đầu khen phải. Khấu Chuẩn lập tức mật lệnh Dương Ức 杨亿 khởi thảo chiếu thư, lập thái tử chủ trì đại sự quốc gia. Đinh Vị nhìn thấy Khấu Chuẩn thường bên cạnh Chân Tông mật mưu, vắt óc tìm cách thăm dò hành tung của Khấu Chuẩn. Để thăm dò mật mưu của Khấu Chuẩn, Đinh Vị mời Khấu Chuẩn dự tiệc. Khấu Chuẩn miễn cưỡng tham dự. Hai người từng li từng li uống cạn. Rượu qua năm tuần, Khấu Chuẩn mặt đỏ lên.

Đinh Vị giả bộ dạng thành khẩn, nói rằng:

- Nay thánh thượng thân mang trọng bệnh, đại sự do hoàng hậu làm chủ, thái tử hãy còn nhỏ

Khấu Chuẩn lúc bấy giờ đã say, tiết lộ bí mật:

- Truyền vị cho thái tử là đại sự danh chính ngôn thuận, là thiên kinh địa nghĩa. Lại còn chọn đại thần trung trực phò tá, không thể dùng tiểu nhân …..

Khấu Chuẩn bỗng ý thức được đã lỡ lời, hối hận không kịp, vội cáo từ.

Đinh Vị sợ đến nỗi xuất mồ hôi, dự cảm nguy hiểm đến mình. Ông ta càng căm hận Khấu Chuẩn, ra sức phỉ báng. Lần nọ, Đinh Vị trước mặt Chân Tông nói rằng:

- Khấu Chuẩn muốn nhân lúc bệ hạ có bệnh, mượn danh lập thái tử để đoạt đại quyền, mong bệ hạ chớ mắc bẫy của Khấu Chuẩn.

Chân Tông quên mất việc lập thái tử là tự mình mệnh cho Khấu Chuẩn lo liệu, bãi miễn chức vụ của Khấu Chuẩn, biếm làm Thái tử Thái phó …..

                                                                                  (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 28/4/2022

Nguyên tác

KHẤU CHUẨN

寇准

Trong quyển

HỔ CHI UY

虎之威

Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006. 

Previous Post Next Post