Dịch thuật: Thiển chước hề mạn mạn (464) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THIỂN CHƯỚC HỀ MẠN MẠN (464)

淺酌兮漫漫

Chầm chậm rượu rót vơi 

          “Thiển chước” 淺酌/浅酌 ở câu này tức không rót đầy, và “đê xướng” 低唱tức khe khẽ hát ở câu 465 xuất từ thành ngữ “Đê xướng thiển chước” 低唱浅酌 (hát khẽ rót vơi) hình dung thần thái an lạc tự tại. Trong Vọng giang đình 望江亭 hồi thứ 3 của Quan Hán Khanh 关汉卿  đời Nguyên có câu:

          Tắc giá kim vãn khai diên, chính thị trung thu lệnh tiết. Chỉ hợp đê xướng thiển chước, mạc đãi tha hoa tàn nguyệt khuyết.

          则这今晚开筵, 正是中秋令节. 只合低唱浅酌, 莫待他花残月缺.

          (Đêm nay mở tiệc, đương lúc trung thu. Chỉ hợp với hát khẽ rót vơi, chớ đợi đến lúc hoa tàn trăng khuyết)

https://m.hujiang.com/xx_cyu/dichangjianzhuo/

          Bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển và bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương với câu 464 phần chữ Hán, chữ “mạn” đều viết là . Chữ với bộ có nghĩa là đầy tràn hoặc buông tuồng không biết tự kiềm chế; còn chữ với bộ có nghĩa là thong thả, chậm chạp.

          Theo ý riêng ở câu 464 này dùng chữ phù hợp hơn.

Câu 464 và câu 465:

Đê xướng hề liên liên

低唱兮連連

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Sẻ rót vơi lần lần đòi chén

Sẽ ca dần rén rén từng liên

(401 - 402)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

SẼ rót vơi lần lần TỪNG chén

Sẽ ca dần REN rén từng THIÊN

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 28/4/2022

Previous Post Next Post