Dịch thuật: Khảo giám (Tiếu lâm quảng kí)

 

考监

          一监生过国学门, 闻祭酒方盛怒两生而治之, 问门上人者: “然则打欤? 罚欤? 镦锁欤? 答曰: 出题考文. 生即咈然曰: , 罪不至此.”                                   (笑林广记 古艳部)

KHẢO GIÁM

          Nhất giám sinh quá Quốc học môn, văn Tế tửu phương thịnh nộ lưỡng sinh nhi trị chi, vấn môn thượng nhân giả: “Nhiên tắc đả dư? Phạt dư? Đối toả dư?” Đáp viết: “Xuất đề khảo văn.” Sinh tức phất nhiên viết: “Di, tội bất chí thử.”

                                                                       (Tiếu lâm quảng kí – Cổ diễm bộ)

KHẢO GIÁM

          Có một anh giám sinh đi ngang qua cổng Quốc tử giám, nghe vị Tế tửu (vị quan chưởng quản Quốc tử giám) đang thịnh nộ với hai giám sinh, chuẩn bị trừng phạt họ, liền hỏi người gác cổng: “Thế thì đánh chăng? Phạt chăng? Hay là giam lại?” Người gác cổng nói rằng: “Ra đề văn để kiểm tra bài viết của họ.” Anh giám sinh nọ liền cảm thán, nói rằng: “Ôi chao? Có tội cũng không đến mức phải bị trừng phạt như vậy.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Khảo giám Cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 10/4/2022

Previous Post Next Post