Sáng tác: Như đọc "Li tao"

 

NHƯ ĐỌC “LI TAO”

Cái ác phải tiêu diệt hề

Đừng để nó rắc mầm tai hoạ

Hề nhưng không hề hề

Không phải hề nhưng lại rất hề

Tiếng sấm còn vang rền hề

Cái thiện sẽ chiến thắng

“Ai dân sinh chi đa gian”

                                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                                        Quy Nhơn 27/02//2022

Previous Post Next Post