Dịch thuật: Tị kiên tiếp chủng (Thành ngữ cố sự)

 

TỊ KIÊN TIẾP CHỦNG

比肩接踵

KỀ VAI NỐI GÓT 

Giải thích: Tị : nối liền nhau. Chủng : gót chân. Hình dung nhân khẩu đông đúc.

Xuất xứ: Chiến Quốc . Dật danh: Án tử Xuân Thu 晏子春秋.

          Thời Xuân Thu, Tướng quốc nước Tề là Án Tử 晏子, dáng người thấp bé nhưng lại rất có khẩu tài. Một lần nọ, Án Tử đi sứ nước Sở, Sở Vương cậy quốc thế nước Sở lớn mạnh, đã có hành vi vô lễ đối với sứ thần nước Tề. Vừa thấy Án Tử, liền ngạo mạn hỏi:

          - Nước Tề của các ông lẽ nào đã hết người, sao lại phái một người thấp bé như ông đến đây?

          Án Tử đáp rằng:

          - Dân nước Tề chúng tôi đông vô kể, kề vai nối gót nhau mà tồn tại, giương tay áo thành bóng mát, vẫy mồ hôi thành mưa, sao lại nói là không có người! Chẳng qua là quy củ của nước Tề chúng tôi là: Sứ thần nào thể diện tài năng sẽ đi sứ thượng quốc bái kiến quân vương tài cao đức trọng, còn hạng người thấp bé như tôi đành phải phái đến gặp ngài.

          Sở Vương vốn muốn chế giễu Án Tử, không ngờ lại bị Án Tử chế giễu lại, tự chuốc lấy cái nhục.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/3/2022

Nguyên tác Trung văn

TỊ KIÊN TIẾP CHỦNG

比肩接踵

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post