Dịch thuật: Nguyện quân hứa quốc tâm như đan (428) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NGUYỆN QUÂN HỨA QUỐC TÂM NHƯ ĐAN (428)

願君許國心如丹

Thiếp mong chàng đem thân giúp nước, lòng đỏ như son

          Hứa quốc 許國/许国: Đem thân giúp nước. Từ “hứa quốc” rất hay gặp trong thơ cổ Trung Quốc. Như:

Tận tuỵ ưu dân sắc

Cô trung hứa quốc thân

 (Tống . Phạm Tổ Vũ: Trung thư thị lang Phó Công vãn từ)

尽瘁忧民色

孤忠许国身

( . 范祖禹: 中书侍郎傅公挽词)

(Tận tuỵ vì dân, nỗi lo lắng hiện ra sắc mặt

Đem thân giúp nước một tấm cô trung) 

Dĩ thiệm kinh thời sách

Nhưng khinh hứa quốc thân

(Tống. Lí Lưu Khiêm: Kí Trương Trân Phủ điện viện ngũ thủ)

已赡经时策

仍轻许国身

( . 李流谦: 寄张珍甫殿院五首)

(Đã hoàn thiện kế sách lâu dài

Vẫn xem nhẹ việc đem thân giúp nước) 

Nhị thập niên lai hứa quốc thân

Yêu gian ngọc kiếm thiểu yên trần

(Minh . Thích Kim Vô: Tống Trương Quỳ Hiên Tổng nhung bắc hành)

二十年来许国身

腰间玉剑少烟尘

( . 释今无: 送张葵轩总戎北行)

(Hai mươi năm nay đem thân giúp nước

Kiếm ngọc đeo bên người ít vướng bụi trần) 

Mạn đàm thời sự cộng thương thần

Bạch thủ đan tâm hứa quốc thân

(Minh . Biên Cống: Tống Mao Đông ĐườngThị ngự bắc hoàn hậu hoài kí bát thủ, kì tứ)

漫谈时事共伤神

白首丹心许国身

( . 边贡: 送毛东塘侍御北还后怀寄八首, 其四)

(Mạn đàm thời sự cùng cảm thấy đau lòng

Đầu bạc lòng son đem thân giúp nước)

          Tâm như đan 心如丹: Tấm lòng đỏ như son, tức “đan tâm” , lòng trung thành.

          Trong bài Quá Linh Đinh dương 过零丁洋 của Văn Thiên Tường 文天祥thời Tống có câu:

Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

(Đời người từ xưa đến nay ai mà không chết

Chỉ có điều nên lưu lại tấm lòng son chiếu soi trong sử sách)

“Đan tâm” 丹心cũng nói là “đan thốn” 丹寸, “đan phách” 丹魄, “đan khâm” 丹襟, “đan thành” 丹诚, “đan khiểm” 丹慊, “đan khẩn” 丹恳, “đan ngu” 丹愚, “đan khoản” 丹款, “đan khổn” 丹悃, “đan bão” 丹抱, “đan phủ” 丹府, “đan trung” 丹衷, đan cục” 丹局.

https://www.cidianwang.com/cd/d/danxin69528.htm

Câu 428 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lòng hứa quốc thắm son ngắt ngắt (369)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Lòng hứa quốc TỰA son NGĂN ngắt

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 19/3/2022

Previous Post Next Post