Dịch thuật: Nguồn gốc họ Hoàng / Huỳnh (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ HOÀNG / HUỲNH

Về nguồn gốc họ (tính) Hoàng  / Huỳnh  chủ yếu có 4 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Doanh , là đời sau của Lục Chung 陆终, tằng tôn của Chuyên Húc 颛顼.

          Đại khái vào cuối đời Thương đầu đời Chu, tại sông Hoàng ở Hà Nam 河南 ngày nay nước Hoàng kiến lập, năm 648 trước công nguyên bị nước Sở diệt, con cháu lấy nước làm họ (tính), thế là có họ Hoàng . Chi họ Hoàng này sử gọi là Hoàng thị chính tông 黄氏正宗.

2- Theo Hoàng thị tộc phổ 黄氏族谱, Thạch Công 石公phò tá nhà Chu có công, được ban tặng tính Hoàng .

3- Xuất phát từ tính Doanh , là đời sau của Kim Thiên Thị 金天氏.

4- Xuất phát từ tính thị của các dân tộc thiểu số  phương Nam cổ đại.

          Họ Hoàng / Huỳnh là họ lớn thứ 8, ước chiếm 2.23% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước. Họ Hoàng chủ yếu tập trung tại các tỉnh Giang Nam 江南, Quảng Đông 广东, Tứ Xuyên 四川, Hồ Nam 湖南, Quảng Tây 广西, Giang Tây 江西, nhất là tại Quảng Đông là nhiều nhất.

Danh nhân các đời

          Thời Chiến Quốc có Sở tướng Hoàng Hiết 黄歇, được phong làm Xuân Thân Quân 春申君, là một trong Tứ công tử nổi tiếng đương thời. Cuối đời Tần có Hoàng Thạch Công 黄石公, rành binh pháp, có công rất lớn đối với Lưu Hầu Trương Lương 留侯张良phò tá triều Hán. Thời Tam Quốc có danh tướng Tây Thục Hoàng Trung 黄忠, Đông Ngô có danh tướng Hoàng Cái 黄盖. Cuối thời Đường có lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào 黄巢. Thời Bắc Tống có thi nhân nổi tiếng Hoàng Đình Kiên 黄庭坚. Thời Nguyên có hoạ gia kiệt xuất Hoàng Công Vọng . Thời Minh có người phụ nữ dệt vải nổi tiếng Hoàng Đạo Bà 黄道婆. Thời Minh Thanh có tư tưởng gia kiệt xuất Hoàng Tông Hi 黄宗羲. Đời Thanh có người theo cải lương chủ nghĩa giai cấp tư sản Hoàng Tuân Hiến 黄遵宪.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 19/3/2022

Nguyên tác Trung văn

HOÀNG TÍNH UYÊN NGUYÊN

黄姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Previous Post Next Post