Dịch thuật: Mấy vị quân chủ háo sắc

 

MẤY VỊ QUÂN CHỦ HÁO SẮC

          Hoàn Nhan Lượng 完颜亮, Chu Hậu Chiếu 朱厚照, Tào Tháo 曹操, Cao Vĩ 高纬, Tư Mã Viêm 司马炎, đều nổi tiếng về háo sắc.

- Hoàn Nhan Lượng 完颜亮 là vị hoàng đế thứ tư của triều Kim, ông từng nói rằng:

Vô luận thân sơ, tận đắc thiên hạ mĩ sắc nhi thê chi.

无论亲疏尽得天下美色而妻之

(Bất luận thân sơ, nếu có được hết người đẹp trong thiên hạ sẽ cưới làm vợ).

 Ông ta đồng thời cũng là một đại thi nhân, có bài thơ rất nổi tiếng.

ĐỀ LÂM AN SƠN THUỶ

Vạn lí xa thư nhất hỗn đồng

Giang Nam khởi hữu biệt cương phong

Đề binh bách vạn Tây Hồ thướng

Lập mã Ngô sơn đệ nhất phong

题临安山水

万里车书一混同

江南岂有别疆风

提兵百万西湖上

立马吴山第一峰

 ĐỀ LÂM AN SƠN THUỶ

(Giang sơn muôn dặm phải là thống nhất

Giang Nam sao có thể lại là một triều đình riêng

Ta sẽ thống lĩnh trăm vạn hùng binh tiến đến Tây Hồ

Cưỡi ngựa đạp lên ngọn Ngô sơn)

          Thành phần “tự luyến” 自恋 (tức một loại tâm lí trạng thái tự sùng bái đồng thời quá mức quan tâm sự hoàn mĩ của mình - ND) của bài thơ tương đối cao, nhưng chưa “Đề binh bách vạn Tây hồ thướng” 提兵百万西湖上, ông đã bị nhóm phần tử Nữ Chân bảo thủ giết chết.

          - Cao Vĩ 高纬, hậu chủ Bắc Tề thời Nam Bắc triều, có một vị phi tử tên Phùng Tiểu Lân 冯小怜, cũng là chủ nhân công trong thành ngữ “Ngọc thể hoành trần” 玉体横陈 (chỉ thân thể của mĩ nhân).

          - Dương Quảng 杨广, một trong những vị hoàng đế có tướng mạo anh tuấn trong lịch sử, từng soi kiếng nói rằng:

Đại hảo đầu lô, thuỳ đương chước chi.

大好头颅谁当斫之

Đầu đẹp như thế này, không biết trong tương lai sẽ bị ai chém?

          - Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm 晋武帝司马炎 sau khi kiêm tính ba nước, phi tử chốn hậu cung có đển gần vạn người, cho nên mỗi đêm khi ông lâm hạnh một vị phi tử nào đó là cả vấn đề khiến người ta đau đầu. Thế là ông ta nghĩ ra một cách, đó là ngồi trên xe dê tuỳ ý đi qua nơi hậu cung, xe dê dừng ở đâu thì ông sủng hạnh vị phi tử đó. Cho nên, đó là chiếc xe dê mà rất nhiều phi tử mơ tưởng tới …..

Chú của người dịch

1- Ngọc thể hoành trần 玉体横陈: Thành ngữ này xuất phát từ bài Bắc Tề nhị thủ 北齐二首 (bài 1) của Lí Thương Ẩn 李商隐 thời Đường:

Nhất tiếu tương khuynh quốc tiện vong

Hà lao kinh cức thuỷ kham thương

Tiểu lân ngọc thể hoành trần dạ

Dĩ báo Chu sư nhập Tấn Dương

一笑相倾国便亡

何劳荆棘始堪伤

小怜玉体横陈夜

已报周师入晋阳

(Chỉ cần một nụ cười làm đất nước ngả nghiêng gây nên cái hoạ mất nước

Cần gì phải khắp cung điện đầy gai góc mới cảm thấy đau thương

Ngọc thể của nàng Tiểu Lân tiến ngự đợi đêm đến hầu hạ quân vương

Như đã truyền báo cho đội quân Bắc Chu tiến chiếm Tấn Dương)

https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E9%BD%90%E4%BA%8C%E9%A6%96/7352843

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 02/3/2022

Nguồn

THÚ THUYẾT TRUNG QUỐC SỬ

趣说中国史

Tác giả: Thú Ca 趣哥

Bắc Kinh – Đài Hải xuất bản xã, 2020

Previous Post Next Post