Dịch thuật: Hựu bất kiến lương gian song yến yến (409) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HỰU BẤT KIẾN LƯƠNG GIAN SONG YẾN YẾN (409)

又不見梁間雙燕燕

Lại chẳng thấy sao, đôi chim yến trên rường nhà

          Lương gian song yến yến 梁間雙燕燕/梁间双燕燕: Đôi chim yến trên rường nhà. “Lương gian” 梁间là trên rường nhà. “Lương gian song yến” là cụm từ thường thấy ở thi từ cổ đại.

          Mao Văn Tích 毛文锡 thời Đường ở bài từ Xuân dạ lan 春夜阑 theo điệu Canh lậu tử 更漏子viết rằng:

          Xuân dạ lan. Xuân hận thiết. Hoa ngoại tử quy đề nguyệt. Nhân bất kiến. Mộng nan bằng. Hồng sa nhất điểm đăng. Thiên oán biệt. Thị phương tiết. Đình hạ đinh hương thiên kiết. Tiêu vụ tán. Hiểu hà huy. Lương gian song yến phi.

          春夜阑. 春恨切. 花外子规啼月. 人不见. 梦难凭. 红纱一点灯. 偏怨别. 是芳节. 庭下丁香千结. 宵雾散. 晓霞辉. 梁间双燕飞.

          (Đêm xuân dần trôi qua. Sầu xuân liên miên bất tuyệt. Nơi khóm hoa  kia chim tử quy kêu lên dường như muốn níu vầng trăng lại. Người thương chẳng thấy đâu. Giấc mộng tương tư cũng khó thành. Ngọn đèn leo lét như tấm khăn sa hồng. Oán hận nhất lúc chia li. Là lúc tiết xuân hoa nở. Nơi bậc thềm hoa đinh hương kết chặt, như nỗi sầu muộn kết chặt không tiêu. Sương đêm dần tan. Ráng bình minh nơi chân trời lấp ló. Đôi chim yến trên rường nhà quấn quýt.)

https://www.shicihui.com/mingju/21094.html

Trong bài từ Đình hạ tùng huyên thuý dục lưu 庭下丛萱翠欲流 theo điệu Hoán khê sa 浣溪沙 của Viên Khứ Hoa 袁去华 thời Tống có câu:

Đình hạ tùng huyên thuý dục lưu

Lương gian song yến ngữ tương thù

庭下丛萱翠欲流

梁间双燕语相酬

(Bụi cỏ huyên trong sân xanh mướt

Trên rường nhà đôi chim yến nỉ non)

https://www.gushiju.net/ju/597972

          Và Trong bài từ Mộ xuân tức sự 暮春即事 theo điệu Bồ tát man 菩萨蛮 của Trương Chi Hàn 张之翰 đời Tống có câu:

Lương gian song yến nỉ nam ngữ

Tưởng tằng tri đắc xuân quy xứ

梁间双燕呢喃语

想曾知得春归处

(Trên rường nhà đôi chim yến nỉ non

Từng muốn biết nơi mà xuân đã đến)

https://www.dancihu.com/shici/c/242707c8e7.htm

Câu 409 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lại chẳng thấy chim yến trên rường (351)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

CHẲNG XEM chim yến trên rường

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 02/3/2022

Previous Post Next Post