Dịch thuật: Bạch đầu hà tằng vong khiển quyển (410) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

BẠCH ĐẦU HÀ TẰNG VONG KHIỂN QUYỂN (410)

白頭何曾忘繾綣

Đến lúc bạc đầu nào đã từng quên những lúc quyến luyến bên nhau

Khiển quyển 繾綣/缱绻: Hình dung tính cảm thâm hậu lưu luyến không thể rời xa.

Như Vu Thận Hành 于慎行thời Minh ở bài Kí Ngô Thiếu Khê cung lục thất thập kì thập bát Tử Nguyện đông viên tiểu tập hoạ vận 寄吴少溪宫录七十其十八子愿东园小集和韵viết rằng:

Thảo Huyền đình các phụ Sơn Thành

Thượng nhật khai tôn mệnh hữu sanh

Hoa sự dục lan sơ trú mã

Liễu âm tài hợp dĩ văn oanh

Lâm trung kỉ tuý Bình Nguyên tửu

Vân lí nghi phiêu Lạc Uyển sanh

Trấp tải tương khan hồn tự mộng

Bạch đầu khiển quyển bất thăng tình

草玄亭阁负山城

上日开尊命友生

花事峪阑初驻马

柳阴才合已闻莺

林中几醉平原酒

云里疑飘洛苑笙

廿载相看浑似梦

白头缱绻不胜情

(Đình gác nơi Thảo Huyền tựa vào Sơn Thành

Nhân ngày đẹp muốn nâng chén, truyền gọi môn sinh

Chốn du xuân thưởng hoa đã tận, giờ dừng ngựa lại

Nơi bóng liễu râm mát, nghỉ chân nghe được tiếng chim oanh

Trong rừng mấy lần say với chén rượu đục

Dường như nghe được tiếng sênh tiên nhân thổi phiêu dật trên mây

Hai mươi năm nhìn nhau đều như giấc mộng

Tình cảm dâng tràn, đến lúc bạc đầu quyến luyến không nỡi rời nhau)

https://m.yiyike.com/zishici_aycqooipxoqi/

Trong bài Kí Nguyên Cửu 寄元九của Bạch Cư Dị 白居易 thời Đường có câu:

Khởi thị tham y thực

Cảm quân tâm khiển quyển

岂是贪衣食

感君心缱绻

(Đâu phải vì tham cái ăn cái mặc

Mà là vì cảm động ân tình của anh quyến luyến không nỡ xa rời)

          Và trong Oanh Oanh truyện 莺莺传 của Nguyên Chẩn 元稹 thời Đường có câu:

Lưu liên thời hữu hận

Khiển quyển ý nan chung

留连时有恨

缱绻意难终

(Không thể nào quên, trong lòng tuy có giận

Nhưng tình ý trước sau quyến luyến khó mà dứt được)

https://baike.baidu.com/item/%E7%BC%B1%E7%BB%BB/2549065

Câu 410 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Bạc đầu không nỡ đôi đường chia nhau (352)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Bạc đầu không nỡ đôi đường RẼ nhau

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 04/3/2022

Previous Post Next Post