Dịch thuật: Vì sao họ cổ xưa nhất của Trung Quốc đa phần có chữ "nữ" bên cạnh

 

VÌ SAO HỌ CỔ XƯA NHẤT CỦA TRUNG QUỐC

ĐA PHẦN CÓ CHỮ “NỮ” BÊN CẠNH 

          Theo tư liệu Khảo cổ học, trong minh văn đồ đồng thời Tây Chu, có ghi chép đến hai mươi mấy họ (tính ) cổ xưa, cụ thể bao gồm:

          Khương , Diêu , Tự , Cơ , Oa , Tì , Nhâm , Phi , Dư , Doanh v.v…

          Những họ này là những họ cổ xưa nhất mà trước mắt có thể khảo chứng được.

          Rõ ràng có thể nhìn thấy, những họ này này đều có một đặc trưng chung, đó là về cơ bản đều có chữ “nữ” bên cạnh. Các nhà Văn tự học suy đoán, họ sớm nhất có thể sản sinh vào thời kì xã hội thị tộc mẫu hệ. Trong xã hội thị tộc mẫu hệ, nhân loại hãy còn ở vào giai đoạn văn minh săn bắn hái lượm. Đàn ông nhân vì săn bắn, chỗ ở không cố định. Còn phụ nữ thì chủ yếu hoạt động hái lượm, chỗ ở tương đối cố định. Đồng thời nhân vì thực hành chế độ quần hôn, không có đối tượng hôn nhân cố định, con cái sinh ra chỉ biết mẹ mà không biết cha, cả một bộ tộc đều lấy quan hệ huyết thống nữ nhân làm hạt nhân mà hình thành. Nhân đó đương thời họ sản sinh ra đều có chữ “nữ” bên cạnh. Đồng thời, họ đương thời không phải là xưng hiệu của riêng cá nhân hoặc của gia tộc cá biệt, mà là xưng hiệu của cả thị tộc hoặc bộ lạc.

          Bản thân chữ “tính” (họ) do chữ “nữ” và chữ “sinh” tổ thành, thể hiện rõ ý nghĩa gốc của nó đó là dùng để nói rõ người mang họ đó do một thị tộc mẫu hệ nào đó sinh ra. Còn như nguồn gốc cụ thể thể của họ, các học giả khảo cổ suy đoán rằng, rất có khả năng lấy từ địa danh hoặc tên sông phụ cận mà thị tộc hoặc bộ lạc đó cư trú. Ví dụ như họ “Khương” là họ của bộ lạc Viêm Đế 炎帝, nguyên do là bộ lạc đó cư trú bên sông Khương ; còn họ “Cơ” của bộ lạc Hoàng Đế 黄帝, nguyên do là bộ lạc này cư trú bên sông Cơ .

          Trước mắt mà nói, những họ cổ xưa này có y cứ tồn tại, ví dụ như Khương , Diêu , Cơ … Còn có một số họ đã mất y cứ, như Nhâm , Dư , Tự

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 04/03/2022 

 Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post