Dịch thuật: Tranh "Nhất phàm phong thuận" và tranh "Hỉ tương phùng"

 

TRANH “NHẤT PHÀM PHONG THUẬN”

VÀ TRANH “HỈ TƯƠNG PHÙNG” 

Nhất phàm phong thuận 一帆風順

          Tranh vẽ một chiếc thuyền đang căng buồm, lướt trên biển lớn, thuận theo gió đi xa ngàn dặm. Ngụ ý sự nghiệp hưng vượng phát đạt, tiền đồ xán lạn. Dân gian thường dùng tranh này biểu thị chúc phúc người chuẩn bị xuất hành đi xa. 

Hỉ tương phùng 喜相逢

          Tranh “Hỉ tương phùng” 喜相逢 vẽ hai con chim hỉ thước. Chim hỉ thước từ xưa đã được mọi người xem là loài chim cát tường. Nhân vì trong tên của nó có chữ “hỉ” , cho nên người ta lại cho rằng chim hỉ thước thường mang đến cho con người hỉ tín giai âm. Tranh ngụ ý “Song hỉ tương hội” 雙喜相會 “Hỉ sự lâm môn” 喜事臨門.

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 01/02/2022

                                                                                Mùng 1 tết Nhâm Dần

       Nguồn

CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC

吉祥的中國

Bản công ti biên tập bộ biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90

Previous Post Next Post