Dịch thuật: Động vật cát tường - Dơi

 

ĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG

DƠI

          Con dơi tiếng Hán là “biên bức” 蝙蝠. Do bởi chữ (bức) trong “biên bức” đồng âm với chữ (phúc) (1), nên dơi trở thành vật tượng trưng cát tường, vận khí may mắn và hạnh phúc. Về đồ án cát tường liên quan đến dơi thì nhiều vô kể. phàm là chúc nguyện biểu thị chủ thể “phúc” đều có thể thông qua đồ án có vẽ dơi để biểu thị.

          Năm con dơi cùng trong một bức tranh biểu thị “Thiên tứ ngũ phú” 天四五福 (Trời ban cho ngũ phúc). Ngũ phúc này chính là trường thọ, giàu có, mạnh khoẻ, hiếu thiện và “thọ chung chính tẩm” 壽終正寢 . Tranh vẽ hai con dơi biểu thị có thể có được vận may gấp đôi. Bức tranh với đồ án một đứa bé bắt con dơi bỏ vào bình hoa lớn biểu thị bình an ngũ phúc từ trời ban xuống. Bức tranh vẽ Chung Quỳ 鍾馗 dùng bảo kiếm đâm con dơi, biểu thị “vận may sắp đến” . Riêng dơi màu đỏ càng là điềm báo đặc biệt tốt. Màu đỏ bản thân là màu tị tà, nhân vì chữ (hồng: màu đỏ) và chữ (hồng: to lớn) đồng âm, cho nên người ta nếu thấy được dơi màu đỏ đó là điềm báo cả đời được hồng phúc vô lượng.

Chú của người dịch

1- Chữ (bức) và chữ (phúc) đều bính âm là f ú.

2- Thọ chung chính tẩm 壽終正寢: Tức thọ chung nơi chính tẩm, chỉ lúc tuổi cao an nhiên qua đời nơi gian nhà chính.

3- Chữ (hồng) và chữ (hồng) đều bính âm là hóng.

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 02/02/2022

                                                                               Mùng 2 tết Nhâm Dần

       Nguồn

CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC

吉祥的中國

Bản công ti biên tập bộ biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90

Previous Post Next Post