Dịch thuật: Quang âm nhất trịch vô hồi qua (398) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

QUANG ÂM NHẤT TRỊCH VÔ HỒI QUA (398)

光陰一擲無回過

Thời gian một khi đã qua đi thì không trở lại 

          Quang âm nhất trịch 光陰一擲/光阴一掷: “Quang âm” 光阴 chỉ năm tháng, thời gian. Câu “Quang âm nhất trịch thoa” 光阴一掷梭 ý nói thời gian qua nhanh như đưa thoi dệt, thường nói là “Quang âm nhất trịch”.

          Hoàng Canh 黄庚, thi nhân cuối đời Tống đầu đời Nguyên ở bài Biệt Từ Kính Cúc 别徐敬菊viết rằng:

Khiết khoát hựu lưỡng tải

Quang âm nhất trịch thoa

Chỉ nhân li biệt cửu

Bất giác ngữ ngôn đa

An đắc trường lưu thử

Kì như dục khứ hà

Thi minh chung vị lãnh

Tảo vãn cánh tương qua

契阔又两载

光阴一掷梭

衹因离别久

不觉语言多

安得长留此

其如欲去何

诗盟终未冷

早晚更相过

 (Xa cách nhau lại thêm hai năm nữa

Thời gian qua nhanh như thoi đưa

Chỉ vì biệt li quá lâu

Nên gặp lại bất giác nói nhiều

Làm sao được lưu lại nơi này lâu hơn nữa

Sao anh lại muốn đi đâu

Bạn thơ gặp nhau, cuối cùng cũng không lãnh đạm

Sớm tối sẽ qua lại cùng nhau)

https://www.xungushici.com/shici/398763

Câu 398 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Tiếc quang âm lần lữa gieo qua (342)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 18/02/2022

Previous Post Next Post