Dịch thuật: Khả liên uổng thủ nhất không phòng (384) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

KHẢ LIÊN UỔNG THỦ NHẤT KHÔNG PHÒNG (384)

可憐枉守一空房

Đáng thương thiếp uổng công đợi nơi căn phòng vắng 

          Thủ không phòng 守空房: Giữ căn phòng vắng, cũng như “thủ không sàng” 守空床ý nói người phụ nữ cô lẻ, không có chồng bên cạnh.

          Cổ thi thập cửu thủ 古詩十九首bài thứ 2 Thanh thanh hà bạn thảo 青青河畔草 viết rằng:

Thanh thanh hà bạn thảo

Úc úc viên trung liễu

Doanh doanh lâu thượng nữ

Kiểu kiểu đương song dũ

Nga nga hồng phấn trang

Tiêm tiêm xuất tố thủ

Tích vi xướng gia nữ

Kim vi đãng tử phụ

Đãng tử hành bất quy

Không sàng nan độc thủ

青青河畔草

郁郁園中柳

盈盈樓上女

皎皎當窗牖

娥娥紅粉妝

纖纖出素手

昔為娼家女

今為蕩子婦

蕩子行不歸

空床難獨守

(Cỏ bên sông xanh xanh

Liễu trong vườn tươi tốt

Cô gái với nghi thái xinh đẹp trên lầu kia

Nàng đứng tựa bên cửa sổ, làn da sáng trắng như vầng trăng sáng

Nàng trang điểm thật xinh đẹp

Những ngón tay búp măng lộ ra

Ngày trước là cô gái chốn thanh lâu

Giờ lại là vợ của chàng du tử

Chàng du tử rong chơi bên ngoài không quay về

Một mình nàng nơi căn phòng vắng sao mà chịu được nỗi cô đơn)

https://blog.xuite.net/imykk/blog/19521305

Câu 384 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thiết một kẻ buồng không luống giữ (329)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

THƯƠNG một kẻ PHÒNG không luống giữ

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 07/02/2022

Previous Post Next Post