Câu đối: Phạn đại dung gian, kỉ thập đa niên tồn hắc điếm ...

 

飯袋容奸幾十多年存黑店

草包養惡數千餘日落火坑 

Phạn đại dung gian, kỉ thập đa niên tồn hắc điếm

Thảo bao dưỡng ác, sổ thiên dư nhật lạc hoả khanh

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 15/02/2022

Previous Post Next Post