Dịch thuật: Tuyết trung văn tường ngoại dục ngư thái giả cầu thụ chi thanh thậm khổ hữu cảm (Phạm Thành Đại)

 

雪中闻墙外鬻鱼菜者求售之声甚苦有感

携箩驱出敢偷闲

雪胫冰须惯忍寒

岂是不能扃户坐

忍寒犹可忍饥难 

啼号升斗抵千金

冻雀饥鸦共一音

劳汝以生令至此

悠悠大块果何心

                                                                         范成大

TUYẾT TRUNG VĂN TƯỜNG NGOẠI DỤC NGƯ THÁI GIẢ

CẦU THỤ CHI THANH THẬM KHỔ HỮU CẢM

Huề la khu xuất cảm thâu nhàn

Tuyết hĩnh băng tu quán nhẫn hàn

Khởi thị bất năng quynh hộ toạ

Nhẫn hàn do khả nhẫn cơ nan

Đề hào thăng đẩu để thiên câm

Đống tước cơ nha cộng nhất âm

Lao nhữ dĩ sinh linh chí thử

Du du đại khối quả hà tâm

                                                                  (Phạm Thành Đại)

CẢM XÚC KHI NGHE TIẾNG RAO KHỐN KHỔ CỦA NGƯỜI

 BÁN RAU CÁ BÊN NGOÀI TƯỜNG TRONG TUYẾT LẠNH

 (Xách giỏ đi rao lạc cả giọng mà nào dám nghỉ

Chân ngập trong tuyết, râu kết đầy băng, vì cuộc sống mà nhẫn được cái rét

Há ông chẳng muốn đóng cửa ngồi sưởi ấm cùng với người thân sao

Chịu rét còn có thể chứ chịu cơn đói thì thật là khó vô cùng 

Rao bán chút cá rau, mà một thăng một đấu lương thực giá đến cả ngàn vàng

Tiếng rao của ông tha thiết chẳng khác nào tiếng chim sẽ bị rét chim quạ bị đói

Cuộc sống đã bức ông lao khổ đến mức này

Trời đất mênh mông kia có an được tâm không) 

Phụ lục của người dịch

Phạm Thành Đại 范成大 (năm 1126 – năm 1193): Tự Chí Năng 至能(trong Tống Sử 宋史 chép nhầm là Trí Năng 致能), một tự khác là Ấu Nguyên 幼元, lúc trẻ tự hiệu là Thử Sơn Cư Sĩ 此山居士, về già hiệu là Thạch Hồ Cư Sĩ 石湖居士, người huyện Ngô phủ Bình Giang 平江 (nay là thành phố Tô Châu 苏州tỉnh Giang Tô 江苏).

          Phạm Thành Đại là quan viên, thi gia và là văn học gia thời Nam Tống.

https://baike.baidu.com/item/%E8%8C%83%E6%88%90%E5%A4%A7/199688

                                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                                  Quy Nhơn 08/02/2022

Nguồn

http://www.guoxuemeng.com/mingju/428659.html

 

Previous Post Next Post