Dịch thuật: Hoàng hoa cánh hướng thuỳ biên tiếu (358) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

HOÀNG HOA CÁNH HƯỚNG THUỲ BIÊN TIẾU (358)

黃花更向誰邊笑

Hoa vàng rốt cuộc biết hướng đến bên ai mà cười đây

          Cụm từ  “hoàng hoa tiếu” 黃花笑thường thấy trong thơ cổ Trung Quốc. “Hoàng hoa” thường được dùng để chỉ hoa cúc.  Như Lí Bạch 李白ở bài Cửu nhật Long sơn ẩm 九日龙山饮viết rằng:

Cửu nhật Long sơn ẩm

Hoàng hoa tiếu trục thần

Tuý khan phong lạc mạo

Vũ ái nguyệt lưu nhân

九日龙山隐

黄花笑逐臣

醉看风落帽

舞爱月留人

(Ngày mùng chín tháng chín, yến ẩm ở Long Sơn

Hoa cúc vàng nở rộ hướng đến kẻ bề tôi bị biếm trích này mà trêu đùa

Say nhìn thấy gió thu thổi bay mũ của ta

Vẫn say sưa ca múa, trăng sáng níu giữ người)

https://so.gushiwen.cn/mingju/juv_7e7c49e36d3c.aspx

          Trong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Công, ở câu 358 này “hoàng hoa” cũng như câu 355 ở trên, ví hoa hoa hướng dương. “Hoàng hoa cánh hướng thuỳ biên tiếu” (Hoa vàng rốt cuộc biết hướng đến bên ai mà cười đây), ý nói chinh phu không có bên cạnh, chinh phụ không còn lòng dạ nào để vui.

Câu 358 ở bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” không có câu dịch tương ứng.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 08/01/2022

Previous Post Next Post