Dịch thuật: Tướng quân vì tiểu danh mà bị Đường Thái Tông sát hại

 

TƯỚNG QUÂN VÌ TIỂU DANH MÀ BỊ ĐƯỜNG THÁI TÔNG SÁT HẠI

          Đường Thái Tông Lí Thế Dân 唐太宗李世民 là vị hoàng hoàng đế có rất nhiều thành tích trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Thời kì ông thống trị đã xuất hiện “Trinh Quán chi trị” 贞观之治 phát triển kinh tế, quốc thái dân an. Nhưng, Lí Thế Dân lại là vị hoàng đế trị gia vô phương, ông có 14 người con, nhưng đa phần là không ra gì, chỉ có người con thứ 9 Lí Trị 李治 và người con thứ 13 Lí Phúc 李福 được thiện chung. Lí Trị tuy làm hoàng đế, nhưng về sau lại đem đại quyền giao cho Võ (Vũ) Tắc Thiên 武则天. Sau khi ông mất, Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, ngay cả quốc hiệu cũng bị đổi. Nói đến việc Võ Tắc Thiên soán quyền làm nữ hoàng đế, khiến người ta liên tưởng đến những vụ án oan ở năm đầu thời Trinh Quán, Lí Thế Dân nhân vì tiểu danh của một vị tướng quân mà sát hại ông ta.

          Sau khi Lí Thế Dân thông qua sự biến “Huyền Vũ Môn” 玄武门 đoạt lấy quyền lực lên làm hoàng đế, luôn cảnh giác, nghiêm phòng có kẻ tạo phản soán quyền. Thiên tượng xuất hiện dị thường, sao Thái Bạch 太白 xuất hiện nhiều lần trên bầu trời, kết luận của quan Thái sử chiêm bốc là “nữ chủ xương” 女主昌 (nữ nhân làm chủ thì xương thịnh), sau đó lại xuất hiện tin đồn “đương hữu nữ võ vương giả” 当有女武王者. Lí Thế Dân bán tín bán nghi, trong lòng lo lắng thành bệnh.

          Ngày nọ, Đường Thái Tông tổ chức yến tiệc mời bách quan, lúc hành tửu lệnh, ông đột nhiên nảy ra ý tưởng kì lạ, ra một đề bảo mọi người báo nhũ danh của mình, Đường Thái Tông nghe qua cảm thấy thú vị, vô cùng vui mừng. Đến phiên Tả võ vệ tướng quân Lí Quân Tiện 李君羡ứng lệnh, ông ta xấu hổ mặt ửng đỏ, áy náy nói nhũ danh của ông là “Ngũ Nương Tử” 五娘子. Nói vừa dứt lời, bách quan cười lớn lên, một võ tướng như thế, sao lại gọi là “Ngũ Nương Tử” . Đường Thái Tông nghe qua, trước tiên ngạc nhiên, tiếp đó nói rằng:

          - Nữ tử vật gì mà dũng mãnh như thế.

          Lí Thế Dân nhanh chóng đem kết luận việc chiêm bốc nhũ danh liên hệ với tin đồn lưu truyền trong xã hội. Lí Quân Tiện là người Vũ An 武安, tiểu danh Ngũ Nương Tử 五娘子. Đó chẳng phải là sự ứng hợp “nữ võ vương” trong câu “đương nữ võ vương giả” sao? Đáng thương là, Lí Quân Tiện lúc này hãy còn chưa biết việc nữ tính hoá tiểu danh đã mang lại hoạ sát thân cho ông.

          Chẳng bao lâu, Đường Thái Tông bịa ra tội danh giết Lí Quân Tiện. Mãi cho đến khi Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, người ta mới nghĩ ra “Ngũ Nương Tử” là tử quỷ đã thế cho “Võ Tắc Thiên”.

                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 07/01/2022

Nguồn

TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ

中国人名的故事

Tác giả:  Trương Tráng Niên  张壮年

               Trương Dĩnh Chấn  张颖震

Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005

Previous Post Next Post