Dịch thuật: Đại thần thướng triều

 

ĐẠI THẦN THƯỚNG TRIỀU

          Buổi triều sớm tuy giờ Thìn mới bắt đầu, nhưng các đại thần vì để biểu thị lòng tôn trọng hoàng đế đã đến trước ngoài cung môn một hai tiếng đồng hồ, thường vào lúc hãy còn tờ mờ đã từ nhà xuất phát, ngồi xe ngựa hoặc kiệu đến hoàng cung. Sau khi Ngọ môn , Đông Hoa môn 东华门, Tây Hoa môn 西mở cổng, các đại thần nối nhau như đàn cá tiến vào, đi qua Long Tông môn 隆宗 hoặc Cảnh Vận môn 景运, tiến đến triều phòng hai bên Càn Thanh môn 乾清 đợi thướng triều. Trước lúc hoàng đế thướng triều một khắc, các đại thần theo quy định đứng trước Càn Thanh môn 乾清, cung kính đợi hoàng đế thăng điện. Quy củ đại thần thướng triều cực nghiêm, nhất là không được đến muộn. Cho nên các đại thần thà đến sớm, không dám đến muộn. Việc đến muộn trong quá trình Ngự môn thính chính xảy ra cực ít.

          Khoảng thời Càn Long 乾隆, em trai của hoàng hậu Hiếu Hiền hoàng là Phó Hằng 傅恒có một lần đồng hồ không chạy, kết quả trễ thời gian thướng triều. Mãi đến lúc Càn Long đã an toạ trên ngai, Phó Hằng mới hộc tốc chạy đến đứng vào vị trí của mình. Thị vệ trực ban cười nói rằng:

          - Tướng công thở gấp như thế, ắt là do thân thể quá mập.

          Càn Long đối với sự việc đó rất bất mãn, nói rằng:

          - Há chỉ có thân mập, tim cũng mập đấy.

          Kết quả làm cho Phó Hằng vừa căng thẳng vừa xấu hổ, mấy ngày liền tâm thần không an.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 09/01/2022

Nguồn

ĐỒ GIẢI CỐ CUNG

图解故宫

Tác giả: Định Giới 定界

Bắc Kinh: Bắc Kinh xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post