Dịch thuật: Tứ đại Bồ Tát trong nhân vật thần thoại Trung Quốc

 

TỨ ĐẠI BỒ TÁT TRONG NHÂN VẬT THẦN THOẠI TRUNG QUỐC

          Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, từ trong số nhiều vị Bồ Tát, tín đồ trung thổ đã chọn ra 3 vị, tổ thành “Tam đại Bồ Tát” 三大菩萨, cũng xưng là “Tam Đại sĩ” 三大士, tức Văn Thù Bồ Tát 文殊菩萨, Phổ Hiền Bồ Tát 普贤菩萨 và Quán Âm Bồ Tát 观音菩萨. Về sau lại thêm Địa Tạng Bồ Tát 地藏菩萨, biến thành “Tứ Đại sĩ” 四大士. Văn Thù đại biểu trí huệ, Phổ Hiền đại biểu đại hạnh, Quán Âm đại biểu đại bi, Địa Tạng đại biểu đại nguyện. Tín đồ Trung Quốc đã kiến lập mỗi vị một đạo trường, lại xưng là “Trung Quốc tứ đại Phật sơn” 中国四大佛山. Cho nên có cách nói “Kim Ngũ Đài 金五台, Ngân Phổ Đà 银普陀, Đồng Nga mi 铜峨眉, Thiết Cửu Hoa 铁九华”. Trong đó, Quán Âm Bồ Tát là vị thần tiên có sức ảnh hưởng lớn nhất trong dân gian Trung Quốc, thường xuất hiện trong các truyền thuyết thần thoại.

          Trong Pháp Hoa kinh – Quán Âm Bồ Tát phổ môn phẩm 法华经 - 观音菩萨普门品 có nói:

          Nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sinh thụ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán kì âm thanh, giai đắc giải thoát.

          若有无量百千万亿众生受诸苦恼, 闻是观世音菩萨, 一心称名, 观世音菩萨即时观其音声, 皆得解脱.

          (Nếu có vô lượng thiên vạn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe đến Quán Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh, Quán Âm Bồ Tát tức thì quán các âm thanh của chúng sinh, tất cả đều được giải thoát).

          Bắt đầu từ thời Nguỵ Tấn, Quán Âm bắt đầu từ nam tướng chuyển sang nữ tướng. Tín ngưỡng Quán Âm đến thời sơ Đường đã cơ bản định hình, kết thúc tín ngưỡng Quán Âm Ấn Độ truyền bá vào Trung thổ. Đạo Tuyên Luật Sư 道宣律师 người truyền bá truyền thuyết Diệu Thiện 妙善sớm nhất là vị tăng nhân nổi tiếng vào những năm Trinh Quán thời sơ Đường. Người Trung Quốc cho rằng Quán Âm từng là công chúa Diệu Thiện, truyền thuyết Diệu Thiện đã cung cấp một không gian trình bày và giải thích cực lớn cho dân chúng Trung Quốc, một mảnh đất văn hoá thời Nguỵ Tấn Lục Triều, phạm vi tầm nhìn mong đợi mà văn hoá tiếp thụ, cùng việc can dự cực lớn vào xã hội hiện thực đều là nhân tố không thể xem nhẹ trong tín ngưỡng Quán Âm được Trung Quốc hoá.

                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                       Quy Nhơn 16/01/2022

Nguồn

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E7%A5%9E%E8%AF%9D%E4%BA%BA%E7%89%A9/3157890

Previous Post Next Post