Dịch thuật: Tiết Nhân (Nhơn) Quý man thiên quá hải

 

TIẾT NHÂN QUÝ MAN THIÊN QUÁ HẢI

          Tiết Nhân (Nhơn) Quý 薛仁贵 là vị tướng lĩnh nổi tiếng thời Đường Cao Tông 唐高宗. Theo Thái Tông 太宗lập được những công huân hiển hách về quân sự, chính trị như “Lương sách tức can qua” 良策息干戈, “Tam tiễn định Thiên sơn” 三箭定天山, Thần dũng thu Liêu Đông” 神勇收辽东, Nhân chính Cao Li quốc” 仁政高丽国, “Ái dân Tượng Châu thành” 爱民象州城, “Thoát mạo thoái vạn địch” 脱帽退万敌, vì tổ quốc cúc cung tận tuỵ đến chết mới thôi.

          Cuối thời Đông Hán, quận Liêu Đông 辽东phía đông bắc Trung Quốc có tộc Cao Câu Li 高句丽, kiến lập vương quốc Cao Li 高丽. Người Cao Li giỏi kinh doanh, trù tính sâu xa, từng bước mở rộng địa bàn của mình. Đối với vương triều trung nguyên, họ ngoài mặt dâng biểu thần phục, nhưng lại ngầm tính toán sách lược.

          Đến thời Tuỳ Đường, Cao Li đã trở thành một cường quốc ở khu vực Đông Á, chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc, thường phát sinh chiến tranh với các nước và bộ tộc chung quanh, uy hiếp chính quyền triều Đường. Năm Trinh Quán 贞观 thứ 18 (năm 644), Đường Thái Tông 唐太宗 quyết định xuất chinh đánh Cao Li.

          Đường Thái Tông lấy Hình bộ Thượng thư Trương Lượng 张亮làm Bình Nhưỡng đạo Hành quân đại tổng quản 平壤道行军大总管, Đại tướng quân Lí Tích 李勣 làm Liêu Đông đạo Hành quân Đại tổng quản辽东道行军大总管, đồng thời tập kết hơn 10 vạn binh lực chung quanh Cao Li, thống lĩnh đại quân thuỷ bộ tấn công thành Liêu Đông và Bình Nhưỡng. Tháng 2 năm Trinh Quán thứ 19, Đường Thái Tông ngự giá thân chinh, từ Lạc Dương 洛阳xuất phát, đưa quân đến Liêu Đông. Nhưng, khi Thái Tông dẫn đại quân đến bên bờ biển, đưa mắt nhìn ra xa, thấy biển mịt mù vô biên, đại quân rất khó mà vượt qua, trong đầu có ý nghĩ lui binh.

          Đại tướng quân Tiết Nhân Quý thấy tình hình như thế, vô cùng sốt ruột, mấy chục vạn đại quân bị khốn đốn nơi này, tiến cũng không được, lui cũng không xong, không những bỏ lỡ thời cơ, mà còn lương thảo hao phí cực lớn. Làm sao mới có thể khiến đại quân vượt qua Bột Hải 渤海 một cách thuận lợi đây? Tiết Nhân Quý suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một diệu kế.

          Tối hôm đó, Tiết Nhân Quý thỉnh Đường Thái Tông đến một doanh trướng ngũ sắc nghỉ ngơi, đồng thời mời văn võ bách quan cùng uống rượu chung vui với Đường Thái Tông. Đường Thái Tông đang nghi hoặc, đột nhiên trong trướng tiếng đàn sáo vang lên bốn phía, các tướng sĩ lần lượt tiến lên kính rượu. Đường Thái Tông cùng các tướng vui vẻ uống rượu, bất giác say nằm trước chiếu. Đương lúc họ ngủ say, bỗng bị tiếng sóng gầm thét bên ngoài trướng làm tỉnh dậy, vội vén trướng nhìn ra bên ngoài. Trước mắt là biển lớn vô biên. Đường Thái Tông lúc này mới phát hiện mình cùng đại quân đang trên thuyền vượt biển, vả lại cũng sắp đến bờ.

          Đường Thái Tông cả mừng, kéo tay Tiết Nhân Quý nói rằng:

          - Trẫm không thích có được Liêu Đông, chỉ thích có được khanh.  Các tưỡng lĩnh của trầm đều đã già, hiện gặp phải chiến sự không kham nỗi trọng trách lớn như thế này. Trẫm muốn chọn tướng quân năng cán trẻ trung, không có người nào sánh lại với khanh.

          Hoá ra, Tiết Nhân Quý sợ Đường Thái Tông nhân vì biển lớn cách trở mà bỏ việc đông chinh, liền gạt Thái Tông chỉ huy đại quân vượt biển, từ đó giúp Đường Thái Tông thực hiện một cách thuận lợi kế hoạch xuất chinh đánh Cao Li.

Phụ lục

          Thời Đường, vùng đông bắc Trung Quốc có 3 nước phụ dung là Cao Li 高丽. Bách Tế 百济và Tân La 新罗, trong đó Cao li là mạnh nhất, cưỡng ép Bách Tế đánh Tân La, Tân La đành phải thỉnh cầu triều Đường chủ trì công đạo. Thế là Đường Thái Tông thống lĩnh đại quân chinh thảo Cao Li. Trên đường đi phải vượt biển, nhưng Thái Tông không quen sông nước, nghĩ tới việc theo gió trôi trên biển là đã sợ. Nhưng như vậy mà ban sư hồi triều thì không chỉ tổn hại đến uy danh hoàng đế, mà còn làm giảm đi uy vọng của đế quốc Đường. Điều đó khiến Thái Tông vô cùng khó xử. Lúc bấy giờ, Tiết Nhân Quý nhìn thấy lòng do dự không quyết của Đường Thái Tông, liền nghĩ ra một diệu kế, cuối cùng thực hiện một cách thuận lợi kế hoạch hàng phục Cao Li.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 28/01/2022

Nguyên tác Trung văn

TIẾT NHÂN QUÝ MAN THIÊN QUÁ HẢI

薛仁贵瞒天过海

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 5)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post