Dịch thuật: Đồ sát chi nhân (Nhẫn kinh)

 

屠杀之忍

(其一)

仁人君子, 折旋蚁封, 彼虽至微, 惜命一同

                                                                                   (忍经)

ĐỒ SÁT CHI NHẪN

(kì nhất)

Nhân nhân quân tử, chiết tuyền nghĩ phong, bỉ tuy chi vi, tích mệnh nhất đồng

                                                                                       (Nhẫn kinh)

ĐỒ SÁT CHI NHẪN

(kì 1)

          Người quân tử nhân từ, lúc cưỡi ngựa đi đường gặp phải tổ kiến liền đi vòng để tránh. Việc đó tuy là rất nhỏ, nhưng cũng giống như một người yêu quý sinh mệnh của chúng.

Chú của nguyên tác

          “Nghĩ phong” 蚁封tức ụ đất mà kiến đùn lên để làm tổ. Vương Trạm 王湛 người đời Tấn, tự Xử Xung 处冲,  từng cưỡi ngựa đi qua thấy tổ kiến, đã không ngừng đi vòng. Vương Trạm cưỡi ngựa đi vòng để tránh tổ kiến, việc đó biểu hiện tấm lòng nhân từ của ông. Chu Hi 朱熹 trong Kính Trai châm 敬斋箴có nói:

Trạch địa nhi đạo, chiết tuyền nghĩ phong

择地而蹈, 折旋蚁封

(Chọn lối mà đi, ngay cả gặp tổ kiến cũng nên đi vòng) 

Yếu nghĩa

          Người có lòng nhân từ, khi đi gặp tổ kiến cũng nên đi vòng, để tránh vô ý giẫm chết kiến. Kiến tuy nhỏ bé, nhưng cũng là sinh mệnh, không nên tuỳ tiện sát hại chúng. 

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 01/01/2022

Nguồn        

ĐẠO ĐỨC KINH

道德经

(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳

Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã

Previous Post Next Post