Dịch thuật: Bốn Đạo quán nổi tiếng của Đạo giáo

 

BỐN ĐẠO QUÁN NỔI TIẾNG CỦA ĐẠO GIÁO 

          Bốn Đạo quán nổi tiếng của Đạo giáo chỉ Bắc Kinh Bạch Vân Quán 北京白云观, Sơn Tây Vĩnh Lạc Cung山西永乐宫, Nam Dương Huyền Diệu Quán 南阳玄妙观, Thiểm Tây Lâu Đài Quán 闪西楼台观.

          Bắc Kinh Bạch Vân Quán, bắt đầu xây dựng vào thời Đường, có tên là Thiên Trường Quán 天长观. Thời Kim Thế Tông 金世宗, mở rộng kiến trúc, đổi tên thành Thập Phương Đại Thiên Trường Quán 十方大天长观, đương thời là tùng lâm lớn nhất của Đạo giáo phương bắc, đồng thời là nơi có cất giữ bộ Đại Kim Huyền Đô Bảo Tạng 大金玄都宝藏. Cuối thời Kim bị thiêu huỷ, sau lại được xây dựng lại làm Thái Cực điện 太极殿.

          Vĩnh Lạc Cung là một trong Đạo giáo Tam đại tổ đình, được xây dựng để kỉ niệm Lữ Động Tân 吕洞宾, một trong bát tiên, là cung quán Đạo giáo đời Nguyên lớn nhất hiện tồn tại. Cung bắt đầu xây dựng vào năm 1247, hoàn thành năm 1358, trải qua 111 năm.

          Huyền Diệu Quán ở góc tây bắc bên ngoài cố thành Nam Dương 南阳, thờ phụng Thanh Tịnh phái 清净派 của Toàn Chân Đạo 全真道 . Năm Thiên Khải 天启 thứ 7 đời Minh (năm 1627), trùng kiến miếu vũ bi kí:

Thượng cổ sở kiến, lịch Hán, Đường, Tống, kì đại viễn hĩ

上古所建历汉唐宋其代远矣

          (Xây dựng vào thời thượng cổ, trải qua các triều Hán, Đường, Tống, niên đại của quán đã có từ rất lâu)

          Thiểm Tây Lâu Đài Quán toạ lạc huyện Chu Chí 周至 Thiểm Tây 闪西 gần Tây An 西安, giao thông tiện lợi, vị trí ưu việt. Trong lịch sử, cổ lâu quán là Thánh địa tổ đình của Đạo giáo Trung Quốc, thời thịnh Đường là Đạo quán nổi tiếng trong nước, có lịch sử lâu đời, vang danh khắp gần xa.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 02/01/2022

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3.000 个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post