Dịch thuật: Nhất vị túc hĩ (Tiếu lâm quảng kí)

 

一味足矣

          一先生开馆, 东家设宴相待, 以其初到加礼, 乃宰一鹅奉款. 饮至酒阑, 先生谓东翁曰: “学生取扰的日子正长, 以后饮馔, 务须从俭, 庶得相安.” 因指盘中鹅曰: “日日只此一味足矣, 其馀不必罗列.”

               (笑林广记 贪吝部)

NHẤT VỊ TÚC HĨ

          Nhất tiên sinh khai quán, đông gia thiết yến tương đãi, dĩ kì sơ đáo gia lễ, nãi tể nhất nga phụng khoản. Ẩm chí tửu lan, tiên sinh vị đông ông viết: “Học sinh thủ nhiễu đích nhật tử chính trường, dĩ hậu ẩm soạn, vụ tu tùng kiệm, thứ đắc tương an.” Nhân chỉ bàn trung nga viết: “Nhật nhật chỉ thử nhất vị túc hĩ, kì dư bất tất la liệt.”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)

MỘT MÓN LÀ ĐỦ

          Có một ông thầy đến một nhà nọ để dạy, chủ nhà bày tiệc khoản đãi, nghĩ rằng ông thầy vừa mới đến phải có chút lễ, bèn giết một con ngỗng để đãi. Uống đến lúc tiệc rượu sắp tàn, ông thầy nói với chủ nhà rằng: “Ngày tháng quấy rầy ông hãy còn dài, sau này ăn uống cần phải tiết kiệm, có như vậy tôi mới yên tâm.” Nhân đó mới chỉ vào con ngỗng trong mâm, nói rằng: “Mỗi ngày chỉ cần một món như thế này là đủ, kì dư bất tất phải bày ra la liệt.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Nhất vị túc hĩ  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 18/01/2022

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post