Dịch thuật: Ngưỡng mục quan thiên chương (367) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NGƯỠNG MỤC QUAN THIÊN CHƯƠNG (367)

仰目觀天章

Ngước mắt nhìn vẻ xán lạn trên bầu trời

 

          Thiên chương 天章: Cũng như thiên văn, chỉ sự phân bố mặt trời, mặt trăng, sao trên bầu trời, cũng chỉ văn vẻ xán lạn. Ở phần Đại nhã 大雅trong Kinh Thi có bài Vực bốc 棫樸khen tặng Văn Vương 文王nhà Chu. Bài thơ gồm 5 chương, mỗi chương 4 câu. Ở chương 4 viết rằng:

Trác bỉ vân hán

Vi chương vu thân (thiên)

Chu Vương thọ khảo

Hà bất tác nhân

倬彼雲漢

為章于天

周王壽考

遐不作人

(Dải ngân hà rộng lớn kia

Biến thành văn vẻ xán lạn trên bầu trời

Chu Vương hưởng thọ vĩnh cửu

Chẳng thể biến đổi ác tục của Thương Trụ, bồi dưỡng tân dân sao)

          (Thi kinh 詩經: Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã ấn hành, 2004)

Ngoài ra thiên chương cũng ví thi văn của đế vương, hoặc văn chương hay.

Câu 367 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ (312)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 19/01/2022

Previous Post Next Post