Dịch thuật: Nguyệt chiếu hề ngã sàng (372) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NGUYỆT CHIẾU HỀ NGÃ SÀNG (372)

月照兮我床

Trăng sáng chiếu giường thiếp

 

          Tào Phi 曹丕 Yên ca hành nhị thủ 燕歌行二首  (bài 1) viết rằng:

          Thu phong tiêu sắt thiên khí lương. Thảo mộc dao lạc lộ vi sương. Quần yến từ quy hộc nam tường. Niệm quân khách du tư đoạn trường. Khiểm khiểm tư quy luyến cố hương. Quân hà yêm lưu kí tha phương. Tiện thiếp quỳnh quỳnh thủ không phòng. Ưu lai tư quân bất cảm vong. Bất giác lệ há triêm y thường. Viên cầm minh huyền phát thanh thương. Đoản ca vi ngâm bất năng trường. Minh nguyệt kiểu kiểu chiếu ngã sàng. Tinh hán tây lưu dạ vị ương. Khiên Ngưu Chức Nữ dao tương vọng. Nhĩ độc hà cô hạn hà lương.

         秋风萧瑟天气凉. 草木摇落露为霜. 群燕辞归鹄南翔. 念君客游思断肠.慊慊思归恋故乡. 君何淹留寄他方. 贱妾茕茕守空房. 忧来思君不敢忘. 不觉泪下沾衣裳. 援琴鸣弦发清商. 短歌为吟不能长. 明月皎皎照我床. 星汉西流夜未央. 牵牛织女遥相望. 尔独何辜限河梁.

          (Gió thu se sắt, khí thê lương. Cỏ cây héo úa, móc trắng ngưng kết thành sương. Bầy én cùng chim nhạn bay về phương nam. Nghĩ đến chàng đang ở chốn quê người, lòng thiếp đau đứt ruột. Chàng cũng buồn nhớ đến cố hương. Sao lại ở mãi chốn tha phương. Thiếp cô lẻ nơi phòng khuê trống vắng. Ưu sầu nhớ đến chàng, nào dám quên. Bất giác lệ rơi thấm đẫm y thường. Đem đàn gẩy lên một khúc nghe ai oán. Khúc Đoản ca nhẹ ngâm thường đứt đoạn. Trăng sáng chiếu giường thiếp. Ngân hà lưu chuyển về phía tây, đêm hãy còn khuya. Ngưu Lang Chức Nữ cách ngân hà trông ngóng. Rốt cuộc hai người vướng tội gì mà bị cách ngăn)

Câu 372, quyển Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển, ở bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm không có câu tương ứng.

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953, câu 372 diễn Nôm là:

Mặt trăng tỏ thường soi bên gối 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 23/01/2022

Previous Post Next Post