Dịch thuật: Nguồn gốc họ Diêm (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ DIÊM

Về nguồn gốc họ (tính) Diêm chủ yếu có 3 thuyết, đều xuất từ tính Cơ .

1- Là đời sau của Hậu Tắc 后稷 duệ tôn của Hoàng Đế 黄帝.

          Thời Chu Vũ Vương 周武王, phong cháu đời thứ 16 của Hậu Tắc 后稷duệ tôn của Hoàng Đế 黄帝là Trọng Dịch 仲奕 tại Diêm Hương 阎乡. Con cháu đời sau của Trọng Dịch lấy phong địa Diêm làm họ.

2- Là đời sau của Chu Khang Vương 周康王.

          Con nhỏ của Chu Chiêu Vương Cơ Hà 周昭王姬瑕 trên tay có hoa văn chữ “diêm” , thế là Khang Vương 康王 phong ông ta ở Diêm Thành 阎城, con cháu đời sau của ông lấy phong địa làm họ.

3- Là đời sau của Đường Thúc Ngu 唐叔虞em trai Chu Thành Vương 周成王.

          Phong địa của Đường Thúc Ngu 唐叔虞 chính là nước Tấn. Thời Xuân Thu, con của Tấn Thành Công 晋成公 là Ý được phong ở đất Diêm , về sau hậu đại của Ý tản lạc vùng sông Hà sông Lạc , cuối thời Hán cư trú tại Huỳnh Dương 荥阳, con cháu của ông lấy phong địa làm họ.

Họ Diêm ước chiếm 0,41% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, xếp vị trí thứ 50. Các tỉnh Hà Nam 河南, Sơn Đông 山东, Hà Bắc 河北 người mang họ Diêm tập trung đông nhất.

Danh nhân các đời

          Thời Xuân Thu, nước Sở có Đại phu Diêm Ngao 阎敖. Thời Đông Hán có Xa kị tướng quân Diêm Hiển 阎显. Thời Đường có hoạ gia, công trình gia Diêm Lập Đức 阎立德; hoạ gia, Tể tướng Diêm Lập Bản 阎立本. Thời Tống có hoạ gia Diêm Trọng 阎仲, Diêm Thứ Bình 阎次平. Thời Thanh có thi nhân Diêm Nhĩ Mai 阎尔梅, kinh học gia Diêm Nhược Cừ 阎若璩; đại thần Diêm Kính Minh 阎敬铭. Hiện tại có Sơn Tây quân phiệt Diêm Tích Sơn 阎锡山.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 24/01/2022

Nguyên tác Trung văn

DIÊM TÍNH UYÊN NGUYÊN

阎姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post