Dịch thuật: Ngọc nhan tuỳ thân tước (374) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NGỌC NHAN TUỲ THÂN TƯỚC (374)

玉顏隨身削

Dung mạo thiếp xinh đẹp nay vì ai mà hao mòn

 

          Ngọc nhan 玉顏/玉颜: Theo Hán điển, “ngọc nhan” hình dung dung mạo xinh đẹp, đa phần chỉ mĩ nữ.

Cũng dùng làm từ kính xưng đối với dung nhan của bậc tôn trưởng,

Hình dung dung nhan bất lão.

Hình dung vẻ mặt rạng rỡ vui tươi.

Câu 374 trong Chinh phụ ngâm chỉ dung mạo xinh đẹp của chinh phụ.

Trong Thần nữ phú 神女赋 của Tống Ngọc 宋玉 thời Chiến Quốc có câu:

Mạo phong doanh dĩ trang xu hề. Bao ôn nhuận chi ngọc nhan.

貌丰盈以妆姝兮, 苞温润之玉颜

(Thể thái phong mãn, đoan trang nhàn thục. Sắc da trắng láng như ngọc)

          Trong bài thơ của phỏng theo bài Thanh thanh hà bạn thảo 青青河畔草 của Bảo Chiếu 鲍照 thời Nam triều có câu:

Minh chí dật thu sương

Ngọc nhan diễm xuân hồng

明志逸秋霜

玉颜艳春红

(Tâm chí an nhàn với sương thu

Dung mạo xinh đẹp như hoa xuân)

         Và Vương Xương Linh 王昌龄 thời Đường ở Trường Tín thu từ 长信秋词 (bài 3) viết rằng:

Phụng trửu bình minh kim điện khai

Thả tương đoàn phiến cộng bồi hối

Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc

Do đới Chiêu Dương nhật ảnh lai

奉帚平明金殿开

且将团扇共徘徊

玉颜不及寒鸦色

犹带昭阳日影来

(Sáng sớm kim điện vừa mở cửa đã cầm chổi quét dọn

Có lúc cầm quạt tròn một mình bồi hồi

Dung nhan xinh đẹp mà chẳng bằng loài quạ xấu xí kia

Trước điện Chiêu Dương chúng hãy còn được tắm gội trong nắng ấm)

https://cidian.qianp.com/ci/%E7%8E%89%E9%A2%9C

Câu 374 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Một năm một lạt mùi son phấn (317)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Một năm một NHẠT mùi son phấn

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 25/01/2022

Previous Post Next Post