Dịch thuật: Hoa lạc như kim cách kỉ sương (363) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HOA LẠC NHƯ KIM CÁCH KỈ SƯƠNG (363)

花落如今隔幾霜

 Đến nay đã mấy năm hoa rụng

          Kỉ sương 幾霜/几霜: Mấy năm. Xuất xứ từ “tinh sương” 星霜. “Tinh” tức sao, mỗi năm chu chuyển một vòng, sương mỗi năm đến lúc gặp lạnh thì giáng xuống, nhân đó “tinh sương” chỉ năm. Như Bạch Cư Dị 白居易trong bào Tuế vãn lữ vọng 岁晚旅望có đoạn:

Triêu lai mộ khứ tinh sương hoán

Âm thảm dương thư khí tự khiên

Vạn vật thu sương năng hoại sắc

Tứ thời đông nhật tối điêu niên

……………..

朝来暮去星霜换

阴惨阳舒气自牵

万物秋霜能坏色

四时东日最凋年

…………….

(Sớm đến chiều đi năm lại đổi năm

Thu đông là âm thì thảm đạm, xuân hạ là dương thì thư thái, khí tiết cứ nối nhau

Muôn vật gặp lúc sương thu đến sắc màu đều biến hoại

Trong bốn mùa, thì đông là mùa điêu tàn nhất trong năm)

…………….

https://www.pinshiwen.com/shishu/pinglun/20191017249722.html

          Và Án Thù 晏殊thời Tống trong bài từ Trích trích kim 滴滴金có câu:

Bất giác tinh sương mấn biên bạch

Niệm thời quang kham tích

不觉星霜鬓边白

念时光堪惜

Bất giác năm lại năm qua đi, tóc mai đã bạc

Nghĩ đến thời gian đáng tiếc)

http://www.modengchenshe.com/shi/47453.html

Câu 363 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần (308)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 10/01/2022

Previous Post Next Post