Dịch thuật: Giang tần hề hựu phương (365) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

GIANG TẦN HỀ HỰU PHƯƠNG (365)

江蘋兮又芳

Lại một mùa hoa tần nữa toả hương thơm 

          Giang tần 江蘋/江苹: Cỏ tần bên sông. Tần cũng được viết là , loại thực vật thuỷ sinh, lá nổi trên mặt nước, đến mùa hè mùa thu trổ hoa nhỏ sắc trắng, nên cũng gọi là “bạch tần” 白蘋/白苹. Trong văn học cổ Trung Quốc, hình tượng rau tần rất thường thấy, ví cho sự cách xa tiễn biệt, . Như Đỗ Phủ 杜甫 trong bài Lệ nhân hành 丽人行có câu:

Dương hoa tuyết lạc phú bạch tần

Thanh điểu phi khứ hàm hồng cân

 杨花雪落覆白苹

青鸟飞去衔红巾

(Tuyết trắng như bông liễu rơi phủ lên cỏ bạch tần

Chim xanh bay đi mỏ ngậm lấy khăn hồng trên mặt đất)

          Bảo Chiếu 鲍照thời Nam Triều trong bài Tống biệt Vương Tuyên Thành 送别王宣城 có câu:

Kí phùng thanh xuân hiến

Phục trị bạch tần sinh

既逢青春献

复值白苹生

(Đã gặp lúc xuân, đem trí tài cống hiến

Lại gặp lúc thu về cỏ bạch tần bên sông trổ cao)

https://www.hao86.com/ciyu_view_9b8e5043ac9b8e50/

          Ngoài ra, còn có cụm từ “bạch tần châu” 白蘋洲/白苹洲, tức cồn mọc đầy cỏ tần, phiếm xưng nơi thuỷ lộ tiễn biệt, như Ôn Đình Quân 温庭筠thời Đường ở bài từ Mộng Giang Nam 梦江南viết rằng:

          Sơ tẩy bãi. Độc ỷ vọng giang lâu. Quá tận thiên phàm giai bất thị. Tà huy mạch mạch thuỷ du du. Đoạn trường bạch tần châu.

梳洗罢. 独倚望江楼. 过尽千帆皆不是. 斜晖脉脉水悠悠. 断肠白蘋洲

          (Điểm trang xong. Một mình lên lầu bên sông, tựa cột ngóng nhìn ra xa. Cả ngàn cánh buồm ngang qua nhưng đều không thấy chàng xuất hiện. Ánh nắng chiều rải trên mặt nước, nước lững lờ trôi đi. Lòng nhớ thương đứt ruột vây lấy bạch tần châu.)

http://www.exam58.com/gkscmj/14482.html

Câu 365 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ngọn tần kề bên bãi đưa hương (310)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Ngọn tần KIA bên bãi đưa hương

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 14/01/2022

Previous Post Next Post