Dịch thuật: Viễn phố nhất quy châu (338) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

VIỄN PHỐ NHẤT QUY CHÂU (338)

遠浦一歸舟

Một chiếc thuyền từ nơi bãi xa quay trở về 

         Viễn phố 遠浦/远浦: Bờ bãi nơi xa. “Phố” chỉ bên bờ nước, cũng có lúc chỉ mặt nước. Quy châu 归舟 tức thuyền quay trở về.

          Vương Cung 王恭 thời Minh ở bài Viễn phố quy phàm 远浦归帆viết rằng:

Viễn phố quy châu điểu ngoại hoàn

Trạo ca điều đệ quá tiền than

Đan phong thụ lí phàm sơ lạc

Đa thiểu thanh sơn tịch chiếu gian

远浦归舟鸟外还

棹歌迢递过前滩

丹枫树里帆初落

多少青山夕照间

(Thuyền từ nơi bãi xa quay trở về, chim ngoài kia cũng bay trở về

Tiếng ca chèo thuyền nơi xa xa đang qua vượt ghềnh phía trước

Cánh buồm đã bắt đầu lẫn trong rừng cây phong lá đỏ

Ánh nắng chiều chiếu lên những dãy núi xanh xanh)

http://www.yiyike.com/zishici_etttpkpionkr/

          Và Thích Hàm Thị 释函是 thời Minh ở bài Thu đăng nhị thủ 秋灯二首 (bài 2) có đoạn:

......................

Quy châu dao viễn phố

Lạc diệp điểm cô thôn

Yểm ánh tiền lâm động

Dạ thâm nghi hữu viên

.......................

归舟摇远浦

落叶点孤村

掩映前林动

夜深疑有猿

....................

(Thuyền từ nơi bãi xa quay trở về

Lá cây rụng điểm xuyết cho thôn làng cô lẻ

Thấy thấp thoáng nơi cánh rừng phía trước lay động

Đêm khuya chắc là có lũ vượn leo trèo)

http://zidian.198018.com/zishici_rteypfzqqodi/

Câu 338 và câu 337 ở trên:

Trường không sổ điểm nhạn

長空數點雁

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Nhạn bay không sóng giục thuyền câu (286)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Nhạn LIỆNG không, sóng giục thuyền câu

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 10/12/2021

Previous Post Next Post