Dịch thuật: Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu (352) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

QUÂN TÂM HỮU TỰ THIẾP TÂM PHẦU (352)

君心有似妾心否

Lòng chàng có như lòng thiếp chăng

          Lí Chi Nghi 李之儀thời Tống ở bài từ Ngã trú Trường Giang đầu 我住長江頭theo điệu Bốc toán tử 卜算子viết rằng:

Ngã trú Trường giang đầu

Quân trú Trường giang vĩ

Nhật nhật tư quân bất kiến quân

Cộng ẩm Trường giang thuỷ

Thử thuỷ kỉ thời hưu

Thử hận hà thời dĩ

Chỉ nguyện quân tâm tự thiếp tâm

Định bất phụ tương tư ý

我住長江頭

君住長江尾

日日思君不見君

共飲長江水

此水幾時休

此恨何時已

只願君心似妾心

定不負相思意

(Thiếp trú đầu Trường giang

Chàng trú cuối Trường giang

Ngày ngày nhớ đến chàng nhưng không thấy được

Chúng ta cùng uống nước Trường giang

Nước Trường giang mênh mông biết khi nào thôi ngừng chảy

Nỗi hận li biệt này cũng biết bao giờ mới hết

Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp

Nhất định chẳng bao giờ phụ nỗi tương tư)

https://fanti.dugushici.com/mingju/9052

Và Vương Ngạn Hoằng 王彦泓 thời Minh ở bài Hoạ Vu thị chư tử thu từ kì nhị thập ngũ 和于氏诸子秋词其二十五:

Xứ xứ phong ba trục chẩm khâm

Tương khan kim hựu đáo thu thâm

Thiên lan bách tựu đa tân khổ

Chỉ nguyện quân tâm tự thiếp tâm.

处处风波逐枕衾

相看今又到秋深

千阑百就多辛苦

           只願君心似妾心

(Sóng gió vây quanh giục bên chăn gối

Nhìn lại nay đã quá mùa thu

Ngàn đi trăm đến nhiều cay đắng

 Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp)

http://m.chashiwen.com/shiju/4618742o.html

Chữ ở Hán Việt tự điển của Thiều Chửu phiên âm là “phủ”, bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển phiên âm là “phầu”, bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương in là chữ phiên âm là “phẩu”.

Câu 352 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lòng chàng cũng có như lòng thiếp chăng (300)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Lòng chàng BIẾT có như lòng thiếp chăng 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 30/12/2021

Previous Post Next Post