Câu đối: Địa ngục động khai, ác quỷ sấn cơ triều dương thế...

 


 地獄洞開惡鬼趁機潮陽世

天堂緊閉真神無計到人間 

Địa ngục động khai, ác quỷ sấn cơ triều dương thế

Thiên đường khẩn bế, chân thần vô kế đáo nhân gian

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 29/12/2021

 

Previous Post Next Post