Dịch thuật: Huynh đệ chủng điền (Tiếu lâm quảng kí)

 

兄弟种田

有兄弟合种田者, 禾既熟, 议分. 兄谓弟曰: 我取上截, 你取下截.弟讶其不平, 兄曰: 不难, 待明年你取上, 我取下可也.至次年, 弟催兄下谷种, 兄曰: 我今年意欲种芋头哩.”                                                  (笑林广记 贪吝部)

HUYNH ĐỆ CHỦNG ĐIỀN

          Hữu huynh đệ hợp chủng điền giả, hoà kí thục, nghị phân. Huynh vị đệ viết: “Ngã thủ thượng tiệt, nễ thủ hạ tiệt.” Đệ nhạ kì bất bình, huynh viết: “Bất nan, đãi minh niên nễ thủ thượng, ngã thủ hạ khả dã.” Chí thứ niên, đệ thôi huynh há cốc chủng, huynh viết: “Ngã kim niên ý dục chủng vu đầu lí.”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)

ANH EM CÙNG LÀM RUỘNG CHUNG

          Hai anh em cùng làm ruộng chung, lúa đã chín, hai người bàn bạc phân chia như thế nào. Người anh nói với người em rằng: “Anh sẽ lấy nửa phần trên, còn em lấy nửa phần dưới.” Người em cho là không công bằng, người anh liền nói: “Không khó đâu, đợi sang năm em sẽ lấy nửa phần trên, anh lấy nửa phần dưới là được.” Năm sau, người em giục người anh gieo mạ, người anh nói rằng: “Anh thì năm nay muốn trồng khoai lang thôi.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Huynh đệ chủng điền  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 08/12/2021

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post